Akordeonový soubor
Do komorní nebo souborové hry se žák začleňuje na základě svých schopností. Obvykle se postupuje od výuky v nejjednodušším komorním útvaru – v duu, protože se tak žáci naučí poslouchat jeden druhého, přizpůsobovat se, vnímat rytmus a harmonii. Postupně bývá duo rozšířeno na trio, popřípadě na kvarteto nebo na malý akordeonový soubor  (také v kombinaci různých nástrojů).

Cílem akordeonového souboru je zapojení žáků do společného „muzicírování“. Motivace aktivním prožíváním společně provedené hudby rozvíjí muzikálnost, hudební pohotovost a rytmické i výrazové cítění žáků.

Akordeonový soubor velmi často úspěšně reprezentuje naši ZUŠ na vystoupeních pro veřejnost. Soubor má ve svém repertoáru skladby různých žánrů a stylových období. V jeho podání můžete slyšet lidové písně, muzikálové písně, klasickou i populární hudbu.

Akordeonový soubor školní rok 2019-2020

Pedagogické vedení souboru p.uč. Mgr. Nikolaj Petruk

Komentáře nejsou povoleny.