Animace15.8.

Pianissimo

Náplň kolektivního předmětu přispívá k upevnění pozitivního vztahu k poslechu i k provozování hudby. Vychovává poučeného posluchače i interpreta s vlastním názorem na  hudbu, vede k výběru vhodných výrazových prostředků určujících uměleckou hodnotu interpretace. Pianissimo svým vzdělávacím obsahem ideálně doplňuje výuku předmětů  Klavír a Klavírní praxe, protože představuje pro žáky především další možnost pódiového vystupování a praktické prezentace nabytých hráčských dovedností. Pro výuku je k dispozici učebna vybavená třemi typy klávesových nástrojů – klavírem, clavinovou a spinetem. Interpretační praxe je kombinována s teoretickou částí výuky. Ta navazuje na vzdělávací obsah předmětu Nauka o hudbě. Doplňuje teoretické znalosti žáků o přehled hudebních dějin (hudební styly, významné osobnosti z řad skladatelů a interpretů, vývoj hudebních nástrojů) se zaměřením na klavírní oblast. Seznamuje s jednotlivými typy klávesových nástrojů, jejich využitím v různých stylech, žánrech a seskupeních a poskytuje základní přehled klavírní literatury. Pedagog tento předmět doporučuje podle zaměření a vyspělosti žáka.

Komentáře nejsou povoleny.