Rozvrh hodin předmětu NAUKA O HUDBĚ pro školní rok 2019/2020
pro žáky od 1. až 5. ročníku hry na nástroj nebo zpěvu

 

Nauka o hudbě

Vzdělávací obsah oblasti Recepce a reflexe hudby je určen všem vzdělávacím zaměřením. Realizuje se především jako samostatný vyučovací předmět Nauka o hudbě každého studijního zaměření v hudebním oboru. V kolektivní výuce Nauky o hudbě je zastoupena hudební teorie, intonace a rytmus, dějiny hudby, poslech a hudebně pohybová výchova. Tyto činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují. Je kladen důraz na rozvoj vlastní kreativity žáků. Výuka je účelně podporována řadou didaktických pomůcek. Multimediální a audiovizuální technika umožňuje dětem příjemnou formou získávat přehled o hudbě. Teorie probíraná v kolektivní výuce je důležitým doplňujícím faktorem, se kterým učitel s žákem v nástrojové výuce konkrétně a živě pracují. Teoretické poznatky, které vyplývají ze studovaného učiva, obohacují práci o znalost širších kulturních souvislostí.

Hudební nástroje  800 x300 18.11

 

Komentáře nejsou povoleny.