Mladí brněnští symfonikové

Tento předmět umožňuje žákům osvojit si hru ve velkém kolektivu hudebníků. Výuka  rozvíjí vzájemný poslech a umění hrát s jinými nástroji. Nabízí tvořivou činnost v oblasti interpretace skladeb, napomáhá upevňování rytmického a hudebního cítění. Při společné reprodukci skladby se žáci učí vnímat další spoluhráče, pracují s orchestrálními party. Hra v orchestru učí studenty systematicky pracovat, vede je k soustředěné a soustavné umělecké činnosti.

Orchestr Mladí brněnští symfonikové je těleso mladých hudebníků, kteří patří mezi nejlepší studenty a absolventy základních uměleckých škol města Brna a blízkého okolí. Těleso tvoří každoročně 50 až 60 studentů.

Orchestr se skládá z jednotlivých sekcí:

● smyčcové nástroje
● dechové nástroje dřevěné
● dechové nástroje žesťové
● bicí nástroje

Jednotlivé sekce pracují zvlášť, schází se v rámci orchestru na samostatných dělených zkouškách. Orchestr svým rozměrem a obsazením velkého symfonického orchestru je jediným tělesem svého druhu nejen ve městě Brně, ale i na celé Moravě.
Základní pilíře dramaturgie Mladých brněnských symfoniků tvoří symfonická hudební literatura, repertoár klasické hudby, duchovní hudba a hudba tzv. vyššího populáru. Orchestr každou sezónu přichází s novými myšlenkami a snaží se do programového plánu zahrnout co nejbohatší spektrum zajímavých skladeb a projektů mezinárodní spolupráce. Nedílnou součástí jsou malá i velká vokální díla, při nichž orchestr spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vokálními sbory a sólisty.

www.orchestr.info

Komentáře nejsou povoleny.