Animace-zlaté-klávesy-ŠÍŘKA

Hudební kompozice

Hudební kompozici vyučuje MgA. Radim Bednařík.

V obecné rovině má hudební kompozice dobrý vliv na interpreta hned několikrát. Zlepšuje jeho formální přehled ve skladbách, které hraje. Pravidelná sluchová cvičení mají dobrý vliv na jeho sluch a hudební cit. A v neposlední řadě si student tříbí svůj vkus a uvědomuje si lépe, co chce jako interpret hrát a proč. Studium kompozice se dělí na dílčí disciplíny: hudební formy, harmonie, kontrapunkt, instrumentace – to jsou ty klasické, k nim přistupuje i analýza hudební struktury skladeb, cvičení sluchu (intonace-sluchový zápis intervalů a souzvuků) i poznání hudební historie od baroka přes renesanci, vlámské mistry, ars nova, ars antiqua až do dob hudební prehistorie. Konečně se studenti seznamují s technikami XX. století až po současnost.
Výše popsané teoretické obory kompoziční teorie vyvažuje kompoziční praxe, tedy vlastní hudební tvorba. Výuka začíná u malých forem (písně a drobné skladby) a vytrvalí studenti se dopracují až k passacagliím, fugám, oratoriím, kolektivně napsané (a provedené) opeře a jiným formám. Velmi důležitý je každoroční koncert ze skladeb studentů, kde žáci prezentují své skladby i skladby svých spolužáků.

Skladby našich žáků součástí nové knížky pro děti

Komentáře nejsou povoleny.