Improvizační dílna

Tento předmět má charakter kolektivní výuky. Seznamuje žáky se základy tvoření doprovodů k písním všech žánrů, vede je ke správnému používání hlavních harmonických funkcí a k volné improvizaci. Jeho cílem je větší propojení teorie – znalostí získaných v Nauce o hudbě s nástrojovou praxí a radost z vlastní tvořivé práce. Improvizace je nejstarším a nejpřirozenějším uměleckým projevem člověka. Ideálním nástrojem pro zachycení těchto projevů je klavír, který po celou dobu své historie vystupuje jako univerzální harmonický nástroj díky svým specifickým možnostem (obrovský tónový rozsah, barevná a dynamická škála).
V Improvizační dílně jsou u klavíru rozvíjeny tvořivé schopnosti dětí. Prostřednictvím hudebních her a neustálým podněcováním jejich fantazie jsou postupně realizovány jejich vlastní hudební představy. Žáci odhalují podstatu hudby, kompozice, pracují s inspiračními zdroji, učí se vzájemně poslouchat a hodnotit. Postupně získávají hráčskou sebedůvěru a nabývají příjemného pocitu nebát se cokoliv zahrát.

Dílna pro nejmladší skladatele
Ve dnech 18.– 21. 6. 2015 se v Hradci nad Moravicí konala již 10. Dílna pro nejmladší skladatele. Tento projekt probíhá formou skladatelských kurzů pro děti a mládež ve věku od šesti do dvaceti let. V rámci předmětu Improvizační dílna jich zúčastnila i MgA. Silvie Sommrová s žačkou Ivanou Bakešovou. Žákyně 4. ročníku základního studia zde veřejně představila své dvě skladbičky „Menuet“ a „Proměny“, které byly zároveň provedeny na závěrečném slavnostním koncertě. Lektory kurzů byli např. prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D., MgA. Jan Kavan, Ph.D., doc. Petr Graham, Ph.D. (všichni pedagogové JAMU), kteří předávali své zkušenosti začínajícím komponistům. Kromě výuky byl pro účastníky připraven další bohatý program. Mohli se věnovat výrobě jednoduchých hudebních nástrojů, navštěvovat koncerty, učit se vnímat a slyšet hudbu skrze společné hry a tvořit nové skladbičky s ostatními.

Komentáře nejsou povoleny.