Absolventský koncert v komorním sále na Vinohradech 15.května 2012

Marika Kaňová  absolvovala I. stupeň hry na příčnou flétnu u pí uč. Mgr. Věry Křivé
Iva Zahradníčková absolvovala I. stupeň hry na příčnou flétnu u pí uč. Kláry Věžníkové
Silvie Polášková absolvovala I. stupeň hry na příčnou flétnu u pí uč. Kláry Věžníkové
Tereza Barančicová absolvovala I. stupeň hry na klavír u pí uč. Ilony Prchalové
Anna Oujezdská absolvovala I. stupeň hry na klavír u pí uč. Ilony Prchalové
Denis Pospíšil absolvoval I. stupeň hry na keyboard u p.uč. Josefa Klimeše
Jakub Jelínek absolvoval I. stupeň hry na keyboard u p.uč. Josefa Klimeše
Martin Fencl absolvoval I. stupeň hry na klavír u p.uč. Mgr. Karla Malany
Martin Fejfar absolvoval I. stupeň hry na klavír u pí uč. Evy Dirnové
Vojtěch Drápal absolvoval II. stupeň hry na saxofon u pí uč. Marie Winklerové
Simona Strnadelová absolvovala II. stupeň hry na keyboard u p.uč. Josefa Klimeše

Zvolená hudební díla tvořila již tradiční průřez hudební literaturou. Klavíristé interpretovali díla od hudebního baroka až po současné autory. Flétnisté zvolili díla skladatelů do konce 18. století. Naši mladí interpreti přednesli díla s velkou pozorností a pečlivostí. Hudební projev absolventů působil velmi přirozeně a jejich zvládnutí zvoleného nástroje upoutalo pozornost posluchačů.  Klasické nástroje (klavír, příčná flétna) střídala hra na keyboard a saxofon. Rozmanitost a popularita zvolených děl a melodií na keyboard a saxofon zavedla mnohé posluchače k příjemným vzpomínkám.

Zástupkyně ředitelky Mgr. Věra Křivá

Komentáře nejsou povoleny.