Skvělý Absolventský koncert

Měsíc květen jako každý školní rok vždy patří našim absolventům. Žáci I. a II. stupně ukončují své studium slavnostním koncertem. Jako první měli možnost letos vystoupit žáci kytarového oddělení, kteří předvedli své výkony ve čtvrtek 3. května 2012 v Kapitulní síni Vojenské nemocnici.

Absolventi I. stupně – Alexandra Moussová, Michaela Mikulášková a Veronika Nedělová ze třídy pí uč. Mgr. Eleny Petrukové, Jana Veškrnová ze třídy pí uč. Miloslavy Vincourové. Absolventi II. stupně – Adam Hlavatý ze třídy pí uč. Lenky Pokorné a Lucie Kačínová ze třídy p.uč. Miroslava Tesaře.

Repertoár koncertu byl velmi pestrý. Zazněly skladby od starých mistrů až po současné autory v různých kytarových úpravách a nástrojových seskupeních. Velmi dobře zněla kombinace kytary a klavíru, houslí nebo baskytary. Vrcholem večera bylo vystoupení kytarového souboru a jejich provedení skladby Astora Piazzolliho Libertango. Strhující rytmus tanga všechny přítomné posluchače uchvátil. Po slavnostním ukončení a předání dárků a kytičky byli všichni absolventi zaslouženě odměněni dlouhým a bouřlivým potleskem od publika.

Miloslava Vincourová
zástupkyně ředitelky

Komentáře nejsou povoleny.