Absolventský koncert 9. května 2012

Druhý Absolventský koncert se uskutečnil ve středu 9.5. v 18 hodin v Koncertním sále ZUŠ Došlíkova 48. Pro nemoc bohužel odpadlo vystoupení klavíristky Ludmily Vlčkové a violoncellisty Jaroslava Štiglera. Na koncertu převažovaly klavírní skladby současných autorů ve vydařeném podání mladých muzikantů Barbory Hudečkové, Elišky Mikuláškové, Kateřiny Suchánkové a Štěpána Hlaváčka, který předvedl nejen sólový výstup, ale také klavírní doprovod. Obohacení koncertu bylo pěvecké vystoupení Tomáše Modlíka a skladby violoncellisty Jakuba Štefana. Na závěr si každý absolvent odnesl malou kytičku, pamětní list a dárek. Za jejich výkon je rodiče odměnili vřelým potleskem.

Miloslava Vincourová
zástupkyně ředitelky

Komentáře nejsou povoleny.