Výstava modrotisků 3. 12. 2009

Ve výtvarném oboru Základní umělecké školy se s dětmi věnujeme zajímavým výtvarným činnostem a pomáháme tím rozvíjet jemnou motoriku ruky, dětskou tvořivost a fantazii. Žáci jsou vedeni k tomu, aby výtvarnými prostředky vyjadřovali své pocity, myšlenky, nápady, svůj pohled na svět. Přitom objevují výrazové možnosti různých materiálů a technik. Látky či textilie nabízejí mnoho různých možností barevné kompozice, zajímavých tvarů a ornamentů. Tato pestrost dovoluje, aby se děti učily vybírat a třídit věci podle určitého záměru, cvičily své rozlišovací schopnosti a zároveň se blíže seznamovaly s tradiční složkou výtvarné kultury, textilním výtvarnictvím. Slovo ,,látka“ má filosofický smysl, znamená věcnost, hmotu. V užším pojetí, tj. ve smyslu textilie, poukazuje na pradávnou kulturní tradici. Hedvábí zpracovávali v Číně již od 3. tisíciletí př. n. l. a také ze starověkého Egypta se dochovala vyšívaná roucha a tapiserie. Dlouho se látky vyráběly a zdobily ručně. V moderní době se většinou vyrábějí v továrnách a jejich dekor navrhují textilní výtvarníci. Textilie jsou dostupné, ale na druhé straně přišly o valnou část kouzla, které se zakládalo na pracnosti jejich vytváření a na jejich kvalitě. V pestrosti nabídky často unikají detaily. To je dobrý důvod, abychom děti učili navracet textiliím jejich kouzlo a věnovat jim uměleckou či estetickou pozornost. Při tom se postupně ukáže, kolik vztahů a souvislostí lze objevit (jak vypadá jejich tkaná struktura, jak se liší barva podkladu od barev dekoru, jak je vypracován a uspořádán ornament…). Při uměleckých aktivitách děti mají možnost vyzkoušet si své pozorovací schopnosti. Často s překvapením objevují zdánlivé samozřejmosti. Zjištění, že pozorný ohled k maličkostem může přinášet zajímavá překvapení a odhalení, to je první motivační podnět k uměleckému i k vědeckému nebo filosofickému vztahu ke světu. Základem pro výrobu modrotisku je plátno, tiskařská rezerva a hodně fantazie. Pravý modrotisk je barvený indigem v Olešnici na Moravě v dílně rodiny Danzingerů. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna. Tradiční modrotisk jsme s dětmi obměnili novými náměty a vznikly originální textilie s osobitým dětským pohledem na svět, a v neposlední řadě vysokou výtvarnou invencí. Autoři ve věku od 5 do 9 let s velkou pečlivostí a zaujetím kreslili ornamenty v nichž jako by se projevovala prastará touha po spojení důležitých věcí do celku, v němž nelze dopustit nedokonalost. Zaujetí dětí pro úplný a přesný celek vypovídá o lidské touze po harmonii díla, která nalézá své typické vyjádření ve výtvarné kompozici nebo jiné umělecké kompozici.
Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ ve výstavních prostorách Galerie pod Bílendou, která se nachází v komunikačních prostorách budovy Došlíkova 48 proběhla od 3. do 16. prosince 2009 si jistě zasloužila pozornost nejširší veřejnosti. Na rozdíl od všudypřítomného předvánočního shonu byla k vidění dílka, která pohladila po duši, jak to umějí jenom děti.

Mgr. Lenka Jeřábková

Komentáře nejsou povoleny.