Miloslava Vincourová
miloslavaZUStečkavincourovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Konzervatoř v Brně, obor hra na kytaru
metodický kurz – Soudobé trendy kytarové hry, prof. Stanislav Juřica (2002)
seminář – Základy moderní kytarové pedagogiky (2003)
metodický kurz – Flamenco, prof. Petr Vít (2004)
Kytarové soboty – absolvovala vybrané semináře vzdělávacího programu Vyučování hry na kytaru v ZUŠ (2006, 2017, 2018, 2020)
absolvovala kurz „Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ“ (2019).

Osobní úspěchy a praxe v oboru:
2. místo v celostátní kytarové soutěži ZUŠ (1973),
● městská metodička pro Brno – obor kytara (2001–2006).

Úspěchy v pedagogické činnosti:
Petra Uttendorfská  – 2. místo v krajském kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na kytaru,
● Petra Uttendorfská – čestné uznání v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ hra na kytaru  (1987),
● Pavla Spurná – přijata na Hudební management JAMU,
● Jana Veškrnová – 1. místo v krajském kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na kytaru (2008),
● Karolína Matkovská – 3. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na kytaru (2008),
● Jana Veškrnová – 2. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů, členka Tria (2009),
● Jana Veškrnová – 2. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na kytaru (2011),
● Natálie Klimková – 2. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na kytaru (2011),
● Jakub Jan Kupčík – 2. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na kytaru (2014),
● Jakub Jan Kupčík – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na kytaru (2017),
● Jakub Jan Kupčík – Zvláštní cena za interpretaci renesanční hudby v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru (2017),
● Veronika Zapletalová – přijata na Hudební managment JAMU (2017).

Komentáře nejsou povoleny.