Mgr. Nikolaj Petruk
nikolajZUStečkapetrukPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolvent:
Konzervatoř v Blagovešenske (Rusko, 1980)
– obor hra na akordeon
VŠ Křivorožský pedagogický institut, umělecko-pedagogická fakulta, obor hra na akordeon (1997)
metodické kurzy – Metodika vyučování (Jalta, Krym 1983)
metodické kurzy – Moderní akordeonová technika (Simferopol 1984).

Osobní úspěchy a praxe v oboru:
vyučující hudebního oboru Krym 1982–1995),
● laureát Mezinárodní soutěže lidového umění (Ukrajina 1984),
● laureát Mezinárodní soutěže lidového umění (Kiev, Ukrajina 1986),
● umělecký vedoucí orchestru lidových nástrojů (1983–1988),
● laureát Mezinárodní soutěže Premio „Citta´ di Lanciano“ (Itálie 2009).

Úspěchy v pedagogické činnosti:
David Opatský  a Antonín Muška – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ (2008),
● Mezinárodní soutěž Citta´di Lanciano, Itálie – Antonín Muška získal 3. místo (2008),
● Mezinárodní soutěž „Premio Citta´di Lanciino“, Itálie – Josef Krupička získal 1. místo a Diplom laureáta, Antonín Muška získal 2. místo, Duo akordeonů Martin Macíček a Jan Krejči získali 3. místo, Martin Macíček získal 3. cenu (2009),
Mezinárodní soutěž „Premio Citta´di Lanciiano“, Itálie – trio akordeonistů Martin Macíček, Jan Krejčí a Antonín Muška získali 2. místa (2010),
● Mezinárodní soutěž „Premio Citta´di Lanciiano“, Itálie – duo akordeonistů Martin Macíček a Jan Krejčí 3. místo (2011),
● Josef Krupička – 1. místo v ústředním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na akordeon (2011),
● Josef Krupička získal ocenění v soutěži Zlatý oříšek (2011),
● Josef Krupička – 1. místo v Mezinárodní soutěži Ostrava (2012),
● Josef Krupička – 1. místo v Mezinárodní soutěži Praha (2012),
● Mezinárodní soutěž J. Haydna ve Vídni, Rakousko – duo akordeonistů Vítek a Matěj Burianovi získali 2. místo, duo akordeonistů Olga Shytova a Martin Macíček 1. místo, Josef Krupička získal 1. místo a stal se absolutním vítězem soutěže (2012),
● Mezinárodní soutěž „Citta´di Lanciiano“, Itálie – duo akordeonistů Martin Macíček, Olga Shytova získali 2. místo (2013),
● Josef Krupička – 1. místo v Mezinárodní soutěži Mezinárodní soutěž „Citta´di Lanciiano“, Itálie (2014),
● Josef Krupička – 2. místo v Mezinárodní soutěži akordeonistů „SANOK“ (2014),
● Josef Krupička – 1. místo v Mezinárodní soutěži „Music seansons in Berlin“ (2015),
● Matěj Burian – přijat na Konzervatoř Brno, obor hra na akordeon (2015),
● Josef Krupička – přijat na Konzervatoř Praha obor hra na akordeon (2016),
● Karolína Komosná, Petra Střelská 1. místa a Martin Šlegl druhé místo v mezinárodní soutěži mladých hudebníků XII. ART DUO Music Festival of Sergej Prokofjev (2017),
● Petra Střelská a Martin Šlegl první místa v mezinárodní soutěži mladých hudebníků MUSIC FESTIVAL (Győr, 2017),
● Petra Střelská a Martin Šlegl první místa, Kateřina Julínková druhé místo a Ondřej Džingozov třetí místo v mezinárodní soutěži Music festival in memory of Ludwig van Beethoven  (Vídeň, 2017),
● Martin Šlegl, Roman Verner a Jaromír Žižka druhé místo, Petra Střelská třetí místo
v Mezinárodní akordeonové soutěži ART-DUO Praha 2018,
● Petra Střelská a Martin Šlegl stříbrná pásma na Mezinárodních akordeonových dnech v Praze (2019),
● Lukáš Cicvárek a Martin Šlegl 1. místa v akordeonové soutěži ART–DUO (2021).

.

Komentáře nejsou povoleny.