Mgr. Lenka Jeřábková
ředitelka školy
lenkaZUStečkajerabkovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
SŠUŘ v Brně ve třídě Dalibora Chatrného,
Pedagogická fakulta MU v Brně, obor výtvarná výchova,
Filosofická fakulta MU − Specializační studium „Školský management“
Specializační studium „Koordinátor ŠVP“
Absolventka vzdělávání v oblasti digitálních technologií (2021).

Výtvarné projekty publikované v metodice výtvarného oboru ZUŠ:
Gordický uzel (Roeselová V., 1998, Řady a projekty ve výtvarné výchově, Praha),
Oběma rukama (Roeselová V., 1998, Řady a projekty ve výtvarné výchově, Praha),
Let a pád (Roeselová V., 2002, Námět ve výtvarné výchově, Praha),
Úhrn částí se nerovná celku (Roeselová V., 2002, Námět ve výtvarné výchově,  Praha).

Projekty publikované v časopise Talent:
výtvarný projekt „Modrotisk“ (zveřejněn v časopise Talent v dubnu 2010),
● výtvarný projekt: „Inspirující dialog v ZUŠ“ (zveřejněn v časopise Talent v březnu 2011).

Ocenění v ústředních kolech celostátní soutěže vyhlašované MŠMT ČR:
2002 Cena poroty s postupem do ústředního kola celostátní přehlídky žáků ZUŠ ČR,
● výtvarný projekt „Písmo a komunikace“,
2005 Cena poroty s postupem do ústředního kola celostátní přehlídky žáků ZUŠ ČR,
● výtvarný projekt „Zrcadlení“,
2008 Cena poroty s postupem do ústředního kola celostátní přehlídky žáků ZUŠ ČR,
● výtvarný projekt „Vizuální komunikace“,
2011 Cena poroty s postupem do ústředního kola celostátní přehlídky žáků ZUŠ ČR,
● oceněny byly dva výtvarné projekty „Člověk“, „Tvář“,
● 2014 Cena poroty s postupem do ústředního kola celostátní přehlídky žáků ZUŠ ČR,
výtvarný projekt „Hudba barev“,
● 2017 Tři ocenění v Ústředním kole celostátní přehlídky žáků ZUŠ ČR:
Stříbrné pásmo výtvarný projekt „Jsem tu v informačním věku“,
Bronzové pásmo výtvarný projekt „Inspirace technikou“,
Čestné uznání kolekce výtvarných prací „Transformace renesančních maleb do nových příběhů“,
● 2021 Mezinárodní výtvarná výstava Lidice – 1 medaile a čtyři čestná uznání: Pavel Krejčí, 6 let,
Barbora Fialová, 8 let, Andrea Gatialová, 8 let, Erika Janálová, 8 let, Ludmila Julínková, 9 let + Medaile škole za kolekci kombinované techniky,
● 2021 Mezinárodní výtvarná výstava Lidice / 1 medaile a čtyři čestná uznání: Pavel Krejčí, 6 let,
Barbora Fialová, 8 let, Andrea Gatialová, 8 let, Erika Janálová, 8 let, Ludmila Julínková, 9 let + Medaile škole za kolekci kombinované techniky,
● 2022 Mezinárodní výtvarná výstava Lidice / Téma Muzeum, tři čestná uznání.

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením:
● Ondřej Valenta, Gabriela Mangerová, Vít Šimon Andrášek – Střední škola umění a designu Brno.

Realizace výstav a výtvarných projektů žáků ZUŠ:
1991 samostatná výstava, Brno – výtvarný projekt „Kruh“,
● 1992 samostatná výstava, Pedagogická fakulta Praha – výtvarný projekt „Úhrn částí se nerovná celku“,
● 1993 samostatná výstava, Brno – výtvarný projekt „Oběma rukama“,
● 1994 samostatná výstava, Brno – výtvarný projekt „Let a pád“,
● 1995 samostatná výstava na Sympoziu INSEA v Hradci Králové – výtvarný projekt „Materiál“,
● 1996 samostatná výstava, Brno – výtvarný projekt „Mlok“,
● 1997 samostatná výstava v Galerii Chodba PedF MU Brno – výtvarný projekt „Gordický uzel“,
● 2000 výstava v prostorách Muzea města Brna na Měnínské bráně – výtvarný projekt „Vzor, dekor, ornament“,
● 2001 výstava v prostorách Muzea města Brna na Měnínské bráně − Variace na bydlení,
● 2004 výstava v Galerii Jižní křídlo Křížové chodby –Tužkou, štětcem, rydlem, objektivem…,
● 2006 výstava v Galerii Jižní křídlo Křížové chodby – Pod gotickou klenbou,
● 2008 výstava v Galerii Jižní křídlo Křížové chodby – Imaginace,
● 2009 výstava v prostorách Muzea města Brna na Měnínské bráně – Objevování minulosti,
● 2010 výstava v Domě U Tří knížat – Výstava prací žáků výtvarného ateliéru,
● 2011 výstava v Domě U Tří knížat – Výstava prací žáků výtvarného ateliéru,
● 2012 výstava ve Wannieck Gallery – Výstava prací žáků výtvarného ateliéru,
● 2013 samostatná výstava v Domě U Tří knížat – výtvarný projekt „Natura 2013“,
● 2014 výstava prací žáků výtvarného ateliéru – ZUŠ na Špilberku,
● 2015 výstava prací žáků výtvarného ateliéru na Špilberku,
● 2015 samostatná výstava prací žáků výtvarného ateliéru v Technickém muzeu v Brně – výtvarný projekt „Inspirace technikou“,
● 2016 samostatná výstava prací žáků výtvarného ateliéru v Technickém muzeu v Brně – výtvarný projekt „Portrét“.
● 2017 výstava prací žáků výtvarného ateliéru v Galerii Lužánky – výtvarný projekt „Mozaika“
● 2018 výtvarný projekt komiks ze života ZUŠky realizovaný s žáky výtvarných ateliérů
● 2019 výstava prací žáků výtvarného ateliéru na Špilberku – „PÍSMENO LITERA“
● 2020 realizace kalendáře žáků výtvarného ateliéru,
● 2021 výstava prací žáků výtvarného oboru pasáži paláce Alfa – „Mateřštinou se ZUŠkou“,
2022 ZUŠ na Špilberku, výstava prací žáků výtvarného ateliéru, hrad Špilberk Brno,
● 2022 realizace výtvarného kalendáře k 70. výročí založení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.

.

Komentáře nejsou povoleny.