Bc. Adéla Michálková, DiS.

Absolventka:
JAMU − studijní obor: klavírní pedagogika
Filosofická fakulta MU – hudební věda (absolventka bakalářského studijního programu)
absolventka Metodického centra pro další vzdělávání pedagogů při Hudební fakultě JAMU
Janáčkova konzervatoř Ostrava − studijní obor: hra na klavír

Osobní úspěchy a praxe v oboru:

● 2019 – účast na Čtvrtém ročníku festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum pořádaném Katedrou klávesových nástrojů fakulty umění Ostravské univerzity,
● 2018 – účast na semináři pro pedagogy klavírní hry v Chotěboři,
● 2014-2016 – učitelka hry na klavír na základní umělecké škole Sologubova v Ostravě-Zábřehu,
● 2015, 2011 – účast na mezinárodních interpretačních kurzech fakulty umění Ostravské
univerzity,
● 2014 – 3. místo na Mezinárodní soutěži „Piano Friends“ v Miláně,
● 2013 – učitelka hry na klavír na základní umělecké škole J. Valčíka v Ostravě–Porubě,
● konzultace pod vedením klavíristů MgA. Ivo Kahánka PhDr., prof. Ivana Klánského aj.

 

Komentáře nejsou povoleny.