Mgr.art. Eva Chomoucká
vedoucí předmětové komise dechových nástrojů
evaZUStečkachomouckaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži – obor hra na hoboj
bakalářské studium JAMU v Brně – obor hra hoboj
magisterské studium VŠMÚ Bratislava – obor hra hoboj
odborná stáž v Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz (2008)
účast na interpretačních hudebních kurzech hry na zobcovou flétnu Bystřická flétna (2012, 2013, 2015)
účast na interpretačních hudebních kurzech hry na cimbál na Bílé (2005, 2006)
na Soláni (2009, 2011) a na Súkenické (2015)
absolvovala metodické kurzy Konzervatoře Brno „Dechové soboty“ (2018, 2019, 2020, 2022–2023),
absolvovala vzdělávání v oblasti digitálních technologií (2021).
on-line kurz Martiny Komínkové hra na zobcovou flétnu (2022),

Úspěchy v pedagogické činnosti:
Mezinárodní soutěž Novohradská flétna: Monika Rybníčková – 2. místo, Natálie Zouharová, Kateřina Rybníčková – 3. místa (2012),
● Natálie Zouharová – 1. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v sólové hře na dechové nástroje (2015),
● Monika Rybníčková – 2. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v sólové hře na dechové nástroje (2015),
● Kateřina Rybníčková – 3. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v sólové hře na dechové nástroje (2015),
● Eva Doubková – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na hoboj (2015),
● Jakub Čapek – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu (2015),
● Mezinárodní soutěž Novohradská flétna – Monika Rybníčková, Natálie Zouharová, Kateřina Rybníčková – 2. místo ve hře na zobcovou flétnu (2015),
● Komorní trio – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů (2016),
● Trio zobcových fléten – 2. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů (2016),
● Karolína Foltová, Jakub Čapek, Kateřina Rybníčková, Monika Rybníčková, Natálie Zouharová
1. ceny v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu (2018),
● Julie Hrdličková 2. cena v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu (2018),
● Kateřina Rybníčková, Monika Rybníčková, Natálie Zouharová 3. ceny v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu (2018),
● V okresním kole soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou dechových nástrojů kvarteto Flauti da camera, které soutěžilo ve složení Natálie Zouharová, Monika Rybníčková, Martina Landaufová, Matouš Bártů, obsadilo ve své kategorii druhé místo (2019).
● V okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů soubor zobcových fléten Flauti allegri, který soutěžil ve složení Monika Rybníčková, Kateřina Rybníčková a Natálie Zouharová získal první místo s postupem do krajského kola. V krajském kole pak soubor získal 2. místo (2019),
● 1. místo Dorothy Drábková a 2. místo Linda Havránková v krajském kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje (2022).

Komentáře nejsou povoleny.