Dagmar Kuchařová
dagmarZUStečkakucharovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Konzervatoř v Brně – obor hra na housle
absolventka kurzů metodického centra JAMU
absolventka metodických kurzů Konzervatoře Brno Smyčcové soboty (2005–dosud)

Osobní úspěchy a praxe v oboru:
členka primů MKO.

Úspěchy v pedagogické činnosti:
Lucie Horáková – 3. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na housle (1995, 2006),
● Lucie Horáková – 2. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na housle (2002),
● Duo Lucie Horáková, Nela Navrátilová – 2. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků v komorní hře (2002),
● Přípravný smyčcový soubor – 1. místa v krajských kolech celostátní soutěže žáků ZUŠ (2000, 2003, 2012, 2015), 2. místa (1997, 2009) a 3. místo (2006),
● Jiří Bernat – přijat ke studiu Konzervatoře Brno,
● Lucie Horáková – 1. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na housle s postupem do ústředního kola (2005),
● Duo Lucie Horáková, Nela Navrátilová – 1. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v komorní hře (2005),
● Duo Ondřej Veselý, Veronika Pokorná – 1. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v komorní hře (2005),
● Nela Navrátilová přijata na Filosofickou fakultu MU, hudební věda (2006),
● Lucie Mrazíková přijata na Konzervatoř Brno (2007),
● Simona Kubová, Tereza Bučková, Jana Marie Foltýnová, Stanislava Kopecká – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ (2008),
● Anna Krejčí, Jan Bártů – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ (2008),
● Anna Holešinská, Tereza Bučková, Jan Bártů – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ (2011),
● Marie-Jana Foltýnová – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na housle (2011),
● Martin Šindelář – přijat na Konzervatoř Brno (2013),
● Anna Policerová, Milan Balog – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (2014),
● Tomáš Černocký – 1. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (2014),
● Simona Kubová, Marie-Jana Foltýnová – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (2014),
● koncertantní obsazení Marie-Jana Foltýnová a Simona Kubová – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (2014),
● Anna Policerová – 1. místo, Milan Balog, Adam Černocký – 3. místo v houslové soutěži Újezdská notička (2014),
● Marie-Jana Foltýnová – 1. místo, Tomáš Černocký – 3. místo v soutěži Klasicismus a smyčcové nástroje (2015),
● Marie-Jana Foltýnová – přijata na Konzervatoř Brno (2016),
● Ida Grundová, Marcela Danihelová – 2. místo, Amélie Doubková – 3. místo v 7. ročníku houslové soutěže Újezdská notička (2016),
● Marcela Danihelová, Amélie Doubková, Simona Kubová – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (2017),
● Anna Musilová, Tomáš Černocký – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (2017),
● Ida Grundová – 2. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (2017), Marcela Dnihelová a Anna Musilová 3. místo v okresním kole ve hře na smyčcové nástroje (2020),
Anna Musilová, Amélie Doubková druhé ceny a Ida Grundová 3. cena v 9. ročníku soutěže Újezdská notička (2018),
● Přípravný smyčcový soubor ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose – 1. místo a ocenění za umělecký dojem v krajském kole soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů (2018).

Komentáře nejsou povoleny.