Bc. Marie Stratílková
marieZUStečkastratilkovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Konzervatoř Brno – obor hra na klavír (2015–2021),
Masarykova univerzita – Hudební výchova (2015–2019),
Metodické centrum HF JAMU – improvizační přehlídka,
Czech jazz workshop, ročník 2020,
Metodické centrum JAMU Současné trendy klavírní pedagogiky (2022–2023).

Pedagogická praxe v oboru hra na klavír a korepetice:
Základní umělecká škola Školský komplex, Brno (2019–červen 2022).

Komentáře nejsou povoleny.