1 Komenský před školou malinkýŠkolní vzdělávací program
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Stavíme dům od základů.
J. A. Komenský

Od září školního roku 2012/2013 jsme v Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose začali učit podle ŠVP. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo závazný rámec: Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. Na základě tohoto dokumentu tvořili členové pedagogického sboru Školní vzdělávací program Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose (ŠVP). Proces tvorby ŠVP probíhal povinně v rámci kurikulární reformy vzdělávací soustavy ČR, aby ZUŠ mohla  i nadále zůstat skutečnou školou. ŠVP jsme vytvářeli s přihlédnutím k zájmům žáků, k současným trendům a směrům v umění, ke specifikům naší školy atd. Díky ŠVP může naše ZUŠ nabídnout žákům v rámci vzdělávání nové zajímavé aktivity například výuku populárních žánrů v sólovém zpěvu. Podle ŠVP jsou ve školním roce 2018/2019 poprvé vyučováni všichni žáci.

Školní vzdělávací program

Komentáře nejsou povoleny.