„Barevná kapka podle Evžena Šimery“

Studenti výtvarného oboru se zúčastnili v Richard Adam Gallery animace s malířem Evženem Šimerou. Setkání bylo inspirativní a vyprávění pana malíře zajímavé. Tvorba byla podnětná a naplnila Komenského ideu schola ludus.

Komentáře nejsou povoleny.