Výstava, která představila kresby, malby, koláže, sochy, prostorové práce i animace žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy
PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

Výstava v prostorách vnějšího jižního křídla hradu Špilberk představila práce žáků, které vznikly v letošním školním roce ve výtvarném oboru pod pedagogickým vedením Jany Blažkové, Kamily Krebs a Lenky Jeřábkové a jejichž společným jmenovatelem je podpora vizuálního myšlení a jedinečného sebevyjádření každého z žáků. V ateliérech základní umělecké školy žáci dostávají příležitost experimentovat se širokou škálou výtvarných prostředků, technik a postupů. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout kresby, malby, koláže, prostorové práce, sochy, keramiku i animace. Máme radost, že jsme mohli na výstavě v reprezentativních prostorách vnějšího jižního křídla hradu ukázat tradiční vysokou kvalitu a úroveň prací žáků ZUŠ, kteří se prostřednictvím výtvarného vyjadřování učí tvořivému přístupu, rozvíjí svou fantazii, představivost i estetické cítění. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 16. 4. 2015 v 17:00 hodin. Na vernisáži vystoupili žáci komorního souboru bicích nástrojů pod vedením MgA. Josefa Nováka.

Plakát VO ŠPILBERK 2015

Komentáře nejsou povoleny.