Koncert komorní hry 30. 1. 2013 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vypsalo ve školním roce 2012/2013 pro ZUŠ soutěže v oboru: komorní hra s převahou dechových nástrojů a komorní hra s převahou smyčcových nástrojů.
Dne 31. ledna 2013 se v sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose uskutečnilo školní kolo. Posluchači si vyslechli 11 komorních souborů zajímavého složení, kdy každý z muzikantů musí svůj part co nejlépe umět, musí vnímat svého spoluhráče a orientovat se v mnohdy složitém rytmu a harmonii zvolených skladeb.
Na výběru skladeb a účinkujících se podíleli vyučující dechového, smyčcového a klavírního oddělení. Nejmladšími účinkujícími v programu byli žáci Kateřina Daniela Zoss, Edita Přikrylová – zobcové flétny a Jakub Wossala – klavír (první kategorie průměrný věk do 10 let).V téže kategorii se představilo trio zobcových fléten Hana Phamová, Joy Igbeta a Tomáš Chlup – žáci 2.ročníku ve hře na zobcovou flétnu. Vyšší kategorii reprezentují tria zobcových fléten hrajících ve složení: Monika Rybníčková, Kateřina Rybníčková a Natálie Zouharová, dále trio s Davidem Broučkem, Markétou Křenkovou a Terezou Blažkovou hrajících na různé typy zobcových fléten. Program obohatil kvintet zobcových fléten s klavírem. Společně muzicírovali:  Monika Rybníčková, Kateřina Rybníčková, Natálie Zouharová, Andrea Zítková, Pavlína Mrkvicová – zob. flétny a na klavír Jan Drábek (ve školním kole ho pro nemoc zastoupila korepetitorka). Také kvartet ve složení Amálie Bébarová, Marie Komosná – zobcové flétny, Anna Jurčíková – violoncello a Nela Pelánková – klavír, zaujal publikum. Zcela jinou barvu zvuku přednesla dechová tria ve složení dvě příčné flétny a klavír. První  v podání Silvie Poláškové, Barbory Kunderové a Štěpána Brychty, druhé v interpretaci Karolíny Vavrušové, Michaely Bakešové a Barbory Hudečkové. Smyčcové violoncellové trio vneslo do koncertního sálu nové harmonie. Matouš Bártů, Anna Jurčíková a Jiří Dvořák přednesli soutěžní program s náležitým zaujetím. Přehlídku nástrojů dechového oddělení rozšířili hráči klarinetového kvarteta. Filip Pokorný, Jan Adler, Jana Přikrylová a David Gryc jsou na soutěžní klání dobře připraveni. Krásnou tečkou bylo smyčcové klavírní trio, které  ukončilo koncert komorní hry naší školy. Také Anna Bártů, Marie-Jana Foltýnová a Matouš Bártů potěšili svým výkonem posluchače a byli odměněni vřelým potleskem.
Přejeme všem soutěžícím do okresního kola hodně úspěchů a pevné nervy. Za pečlivou   přípravu je nutno poděkovat vyučujícím i rodičům mladších žáků, kteří trpělivě doprovázeli své děti při přípravě na soutěž.
Na přípravě se podíleli:
pí uč. Lenka Pokorná, pí uč. Dagmar Kuchařová, pí uč. Dagmar Menšíková, pí uč. Mgr. Věra Křivá, pí uč. Mgr.art.. Eva Murínová, pí uč. Mgr. Kristýna Ševčíková, pí uč. Klára Věžníková a pí uč. Marie Winklerová, pí uč. MgA. Silvie Sommrová a p. uč. MgA Lukáš Hurtík, Ph.D.

vedoucí dechového oddělení Mgr. Věra Křivá

Komentáře nejsou povoleny.