Ohlédnutí za Rokem české hudby 17. 3. 2015

Česká hudba má svou nezpochybnitelnou tradici a je známá po celém světě. Jména jako Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Suk, Zdeněk Fibich, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Ilja Hurník, Petr Eben a mnohá další jsou doma i v zahraničí značkou kvality v oblasti klasické hudby. Není také bez zajímavosti skutečnost, že letopočty končící číslicí čtyři jsou ve velké míře věnovány právě české hudbě. Tato tradice byla započata již v roce 1924 velkými oslavami 100. výročí narození  Bedřicha Smetany (1824–1884), zakladatele naší národní hudby. Od té doby byla u nás stále rozšiřována a dnes se jedná o velký projekt mezinárodního významu, který je nazýván Rokem české hudby.  Hudební odkaz skladatelů minulých generací je v Čechách opravdu mimořádný a i v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose mu byla v minulém roce věnována patřičná pozornost, ať už to byly koncerty Mladých brněnských symfoniků nebo např. Vinohradský hudební podzim.
Českou hudbu hrajeme rádi a zařazujeme ji neustále do repertoáru našich žáků. Nejinak tomu bude i v roce 2015. V úterý 17. 3. 2015 se v Křišťálovém sále Staré radnice uskutečnil koncert klavírního oddělení s názvem „Ohlédnutí za Rokem české hudby“. Na koncertě se představili mladí začátečníci, mírně či více pokročilí i ti nejzkušenější pianisté z naší ZUŠ. Pestrý program byl sestavený ze skladeb autorů klasicismu (Jan Křtitel Vaňhal, Jiří Antonín Benda), romantismu (Antonín Dvořák) a 20. století (Leoš Janáček, Vítězslav Novák, Bohuslav Martinů, Jaroslav Ježek, Jiří Pauer, Ilja Hurník, Miroslav Lošťák). Máme velké štěstí, že téměř všichni zmiňovaní tvůrci byli také koncertními klavíristy a zanechali nám tak bohatou škálu klavírních skladeb.

Komentáře nejsou povoleny.