Hudební večer 23. října 2013

První hudební večer v letošním školním roce byl plný velmi zdařilých výkonů. Pedagogové vybrali zajímavý a pestrý repertoár zahrnující hudbu barokní, klasickou i soudobou. Úvodní část večera patřila nejmladším žákům Základní umělecké školy PhDr. Z. Mrkose, kteří zahráli skladby pro klavír, kytaru, housle a zobcovou flétnu. Pro řadu z nich to bylo jejich první veřejné vystoupení, na které se také pečlivě připravili a za jejich výkony je posluchači zaslouženě odměnili vřelým potleskem. V druhé části večera předvedli vyzrálou interpretaci žáci II. stupně studia. Vyslechli jsme mimo jiné působivou skladbu pro klavír „All of me“ od Jana Schmidta v podání Davida Chlupa (třída pí. uč. Ilony Prchalové), jeho přednesově i technicky skvěle zvládnutý výkon byl oceněn velkým a opakovaným potleskem. Zajímavé a plné efektů bylo i provedení díla od Mathyase Mauteho „Indiánské léto“ v podání zobcového kvarteta (žáci pí. uč. Kristýny Ševčíkové). Děkuji žákům a jejich pedagogům i všem rodičům, kteří přišli své děti v tak hojném počtu podpořit, za příjemný večer.

Miloslava Vincourová, zástupkyně ředitelky

Komentáře nejsou povoleny.