Hudební večer 22. ledna 2014

První Hudební večer v novém roce 2014 se uskutečnil ve středu 22. ledna v koncertním sále Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48. Na Hudebním večeru se představili žáci klavírního a dechového oddělení. Převážná část programu patřila mladším žákům nižších ročníků. Všichni interpreti zahráli s velkou jistotou a ukázali, že jsou na pódiu jako doma. Velkou pochvalu si zvláště zaslouží klavíristka Terezie Schnirchová (žákyně ze třídy pí uč. Mgr. Jany Kubové) a Natálie Petlachová na příčnou flétnu (žákyně pí uč. Mgr. Věry Křivé). V závěru večera vystoupili studenti klavírního oddělení, kteří předvedli vyzrálé výkony s vynikajícím přednesem – Matouš Bártů (žák ze třídy pí uč. Marie Šíchové), Jana Krejčí a David Chlup (třída pí uč. Ilony Prchalové) a Anna Bártů (žákyně ze třídy pí uč. MgA. Silvie Sommrové).
Poděkování za příjemný večer patří všem účinkujícím i jejich pedagogům a také  rodičům, kteří v hojném počtu přišli své děti podpořit a odměnit jejich výkony vřelým potleskem.
Miloslava Vincourová zástupkyně ředitelky

Komentáře nejsou povoleny.