Hudební večer 16. dubna 2014

Ve středu 16. dubna 2014 proběhl v Koncertním sále Základní umělecké školy Došlíkova 48 v Brně-Židenicích poslední Hudební večer v letošním školním roce. Vyslechli jsme si velmi pestrý program v podání žáků I. a II. stupně klavírního, dechového, smyčcového a kytarového oddělení. Pro řadu nejmladších žáčků to bylo první vystoupení před publikem a jejich odvaha byla obdivuhodná. Krásné provedení skladbiček, koncertní oblečení a ukázková úklona na závěr svědčí o důkladné přípravě na tuto pro ně jedinečnou událost a také o pečlivé práci jejich učitelů. Vrchol večera tvořilo vystoupení starších žáků II. stupně, jejichž precizní provedení skladeb bylo na vysoké úrovni. Rodiče i přítomní hosté všechny výkony odměnili vřelým potleskem.

Miloslava Vincourová, zástupkyně ředitelky

Komentáře nejsou povoleny.