Absolventský koncert 6. 5. 2015

Třetí Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose se uskutečnil 6. května 2015 v 18 hodin v Koncertním sále ZUŠ Došlíkova 48 v Brně.
Na koncertě se představili absolventi I. a II. stupně klavírního, pěveckého a dechového oddělení: Anna Holešinská a Sára Tučková ze třídy pí uč. Dagmar Menšíkové, Kateřina Musilová ze třídy pí uč. Mgr. Kristýny Ševčíkové, Kristýna Chobolová ze třídy pí uč. Mirjany Malíkové Stefanović, dipl.klav., Viktorie Plšková a Alena Esterlová ze třídy pí uč. Jarmily Zdeňky Richterové, Eliška Matonohová ze třídy pí uč. Mgr. Jany Kubové a Julie Joy Palladineli ze třídy pí uč. Mgr. et MgA. Magdy Honzákové.

Komentáře nejsou povoleny.