Absolventský koncert 14.5.2014

Čtvrtý Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose se uskutečnil 14. května 2014 v 18 hodin v Koncertním sále ZUŠ Došlíkova 48 v Brně. Na koncertě se představili převážně absolventi I. stupně kytarového oddělení: Johana Najbrtová ze třídy pí uč. Lenky Pokorné, Adéla Dubová, Veronika Zapletalová, Klára Müllerová a František Reitter ze třídy pí uč. Andrei Mikušové, Viktorie Vašková, Vít Rybárik a Jakub Imramovský ze třídy pí uč. Miloslavy Vincourové. Něžné tóny kytarové hry byly prostřídány hrou na housle v podání Alžběty Slámové ze třídy pí uč. Dagmar Kuchařové. Skladby Vlasty Bachtíkové pro příčnou flétnu jsme si vyslechli v podání Magdaleny Patočkové ze třídy pí uč. Mgr. Věry Křivé. Na klavír zahrála svůj absolventský repertoár také Marie Drábková ze třídy pí uč. Mgr. art. Pavly Reiffersové, PhD.
Na závěr slavnostního absolventského večera byli všichni účinkující odměněni vřelým potleskem.
Miloslava Vincourová, zástupkyně ředitelky

Komentáře nejsou povoleny.