Soubory příčných fléten

Hra v souboru navazuje svým obsahem na hodiny individuální výuky příčné flétny. Do souboru příčných fléten jsou zařazováni žáci, kteří jsou již schopni přizpůsobit se dalším hráčům po stránce rytmické, technické a intonační. Vedeme je k vnímání harmonie i k pohotové orientaci v notovém zápisu. Důležité jsou i kamarádské vztahy v kolektivu. Žáci vystupují na veřejných akcích školy, kde v praxi uplatní získané dovednosti.
Soubory pracují ve školním roce 2019/2020 pod pedagogickým vedením pí uč. Mgr. Radmily Tkadlčíkové a pí uč. Mgr. Věry Křivé.

Komentáře nejsou povoleny.