Interpretace populárních žánrů

Předmět Interpretace popupulárních žánrů umožňuje žákům osvojit si nové pěvecké techniky a dovednosti spojené s nástupem moderní hudby. Ve společných projektech studenti pracují se skladbami, které jsou jim věkově a interpretačně blízké a které se každoročně tématicky mění (např.”Rockové blady”, “Český a světový pop 80.let”, “ABBA” atd.). Mají možnost pracovat s doprovodem klavíru, s doprovodem orchestrálních podkladů nebo se souborem elektrických kytar. Velmi důležitá je také možnost práce s hudební aparaturou a mikrofonem. Učí se společné interpretaci, vnímání ostatních zpěváků a hráčů, vzájemnému ladění a spolupráci potřebné k souhře několika sólistů a hudební skupiny. Získávají tak základní zkušenosti a schopnosti populárního zpěváka, které následně mohou využít v praxi.

Interpretace populárních žánrů 2019
Pedagogické vedení souboru Mgr. et MgA. Magda Honzáková

Komentáře nejsou povoleny.