Interpretace populárních žánrů

Cílem předmětu Interpretace populárních žánrů je osvojení si dovedností společné práce prostřednictvím pěveckých technik, které se vyvinuly s nástupem moderní hudby. Žáci pracují se skladbami, které jsou jim věkově a interpretačně blízké. Získávají základy zpěvu v jednohlasu, ale i vícehlasu s doprovodem klavíru, orchestrálního podkladu nebo s doprovodem souboru elektrických kytar. Učí se společné interpretaci, vnímání ostatních zpěváků a hráčů, vzájemnému ladění a spolupráci potřebné k souhře několika sólistů a hudební skupiny.

internet populární zpěv
Pedagogické vedení souboru Mgr. et MgA. Magda Honzáková

Komentáře nejsou povoleny.