Mladí brněnští symfonikové – symfonický orchestr ZUŠ města Brna podporujících orchestr

Symfonický orchestr ZUŠ města Brna vznikl v roce 1994 z iniciativy ředitelů brněnských ZUŠ, za účelem rozšiřování hudebního obzoru a praktického poznávání hudební literatury v oblasti komorní, ale i symfonické tvorby.

Od roku 2003 nese orchestr nové jméno Mladí brněnští symfonikové, ve zkratce MBS.

Orchestr Mladí brněnští symfonikové je těleso mladých hudebníků, patřících mezi nejlepší studenty a absolventy základních uměleckých škol ve městě Brně a blízkém okolí. Svým rozměrem a obsazením velkého symfonického orchestru je jediným tělesem svého druhu nejen v městě Brně, ale i na celé Moravě.

Základní pilíře dramaturgie Mladých brněnských symfoniků tvoří symfonická hudební literatura, repertoár klasické hudby, duchovní hudba a hudba tzv. vyššího populáru. Orchestr každou sezónu přichází s novými myšlenkami a snaží se do programového plánu sezóny zahrnout co nejbohatší spektrum zajímavých skladeb a projektů mezinárodní spolupráce. Její nedílnou součástí jsou malá i velká vokální díla, při nichž orchestr spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vokálními sbory a sólisty.

Orchestr pravidelně hraje na benefičních koncertech podporujících různé nevládní a neziskové organizace a každoročně pořádá četné vánoční koncerty, jejichž popularita a návštěvnost stále roste. Rovněž je zván na mnohé tuzemské i zahraniční hudební festivaly. Na soutěžích vyhlašovaných MŠMT ve hře Symfonických orchestrů získává ta nejvyšší ocenění: v roce 1997 – 2. místo, v roce 2000 – 1. místo, v roce 2003 – 1. místo, v roce 2006 – 1. místo, v roce 2007 – 3. místo, v roce 2009 – 1. místo, v roce 2012 – 3. místo ve hře žákovských orchestrů.

Šéfdirigentkou MBS je Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová. Vystudovala PdF v Ostravě obor sbormistrovství a HF JAMU obor orchestrální dirigování. Je vítězkou mezinárodních dirigentských kurzů. V současné době spolupracuje mimo jiné s Ensemble Opera Diversa.

Dirigentem orchestru Mladých brněnských symfoniků je doc. Mgr. et MgA. Tomáš Krejčí. Absolvoval brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor zpěv, a Akademii múzických umění v Praze, obor dirigování. V současnosti působí jako umělecký šéf Komorní opery při HF JAMU a současně jako pedagog na katedře dirigování HF JAMU.

MgA. Zuzana Křivá spolupracuje od roku 2005 se smyčcovou sekcí. Vystudovala Konzervatoř a JAMU v Brně, obor hra na housle.

 

 

 

 

 

 

Orchestr podporují především Základní umělecké školy města Brna:
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24
Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52
Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84
Základní umělecká škola varhanická, Brno, Smetanova 14
Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48
Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70
Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133
Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11
Základní umělecká škola Pavla Křížkovského s. r. o.

Sídlem MBS je od jeho vzniku Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, která poskytuje prostory pro pravidelné zkoušky, nástrojové vybavení a organizačně zajišťuje činnost orchestru.

V roce 2002 bylo založeno Sdružení přátel a příznivců Symfonického orchestru ZUŠ města Brna, v roce 2014 po zániku formy občanských sdružení bylo přejmenováno na Spolek při orchestru Mladí brněnští symfonikové. Cílem spolku je všestranná podpora a propagace činnosti amatérského symfonického orchestru.

 

Komentáře nejsou povoleny.