Krok ke smíření – projekt Mladých brněnských symfoniků

Mladí brněnští symfonikové, symfonický orchestr základních uměleckých škol města Brna, absolvoval ve dnech 28.–30. 9. 2012 v rámci projektu Krok ke smíření tří-denní turné v česko-německém pohraničí. Ve městech Šluknov (CZ), Görlitz (DE) a Bautzen (DE) tak zaznělo Requiem Giuseppe Verdiho za standing ovation celkem třikrát. Na jevišti se setkalo 175 hudebníků a zpěváků různého věku a národností. Mezi přizvanými sbory byl kromě Lumíru (Brno), Virtuosi di Mikulov a několika členů Mátlova akademického sboru i Vilémovský chrámový sbor, který má členy jak z České republiky, tak z Německa.
Sólové party vzali do rukou Lucie Kašpárková, Beáta Holá, Ondřej Koplík a David Szendiuch. V čele stál dirigent a umělecký vedoucí orchestru Tomáš Krejčí.
Neodmyslitelnou součástí koncertů byla krátká promluva na začátku každého z nich přibližující smysl a záměr projektu a podtrhující emotivnost tohoto díla. Projektem chtěli Mladí brněnští symfonikové připomenout události z druhé světové války, kdy v terezínském ghettu toto dílo v nelidských podmínkách nastudovalo a 16-krát provedlo 150 židovských vězňů pod taktovkou Rafaela Schächtera, a také z doby po válce, kdy byli němečtí obyvatelé České republiky odsunuti za hranice naší země.

Všechny tři koncerty měly veliký ohlas, zúčastnili se jich významné osobnosti tamních měst a také hosté ze Španělska, Francie, Polska a Německa. Jeden z koncertů projektu jsme měli možnost zaslechnout i v Brně 19. června 2012 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Projekt finančně podpořila Městká část Brno-Židenice, statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Česko-německý fond budoucnosti, Defiant Requiem Foundation a Nadace Veronica.
Velký dík ze strany Mladých brněnských symfoniků patří místostarostovi městské části
Brno-Židenice Karlu Bernáškovi a hejtmanu Jihomoravského kraje Michalovi Haškovi, kteří nad projektem převzali záštitu a také všem dalším lidem dobré vůle, kteří pomohli projektu vznikout a proběhnout v tak velkém rozsahu.

BcA. Jana Cucorová, manažerka orchestru

Komentáře nejsou povoleny.