VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče, milí uchazeči, 
výsledky přijímacího řízení naleznete v tabulkách níže.

Přípravné studium Hudebního oboru NOTIČKAZDE

● Základní studium Hudebního oboru (nástroj/zpěv)ZDE

● Taneční obor: ZDE

● Výtvarný oborZDE

● Literárně dramatický obor: ZDE

Buďte, prosím, trpěliví, uchazeči, kteří zatím nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, mohou být v případě uvolnění kapacity školy dodatečně přijati na počátku září. Každoročně se tak děje v desítkách případů. V případě, že někteří žáci nenastoupí nebo nebudou mít k termínu splatnosti zaplaceno školné, budeme o tom rodiče nezařazených uchazečů neprodleně informovat a zařadíme jejich dítě ke studiu.

Děkujeme za pochopení.


SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

Na webových stránkách školy před začátkem školního roku najdete podrobné informace k domluvě rozvrhu hodin a organizační pokyny pro úspěšné zahájení školního roku 2022/2023.

Těšíme se na vás a přejeme všem krásné a odpočinkové léto!

Vaše ZUŠ.

Komentáře nejsou povoleny.