ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose čerpá z projektu Šablony II

UMĚNÍM K DĚTEM

Naše škola realizuje projekt „Uměním k dětem“,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013059, podpořený z výzvy MŠMT
Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony II

Konkrétní aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále jsou podporovány aktivity rozvíjející spolupráci školy
s rodiči dětí a žáků a odborníků z praxe v rámci komunitně osvětového setkávání a aktivity rozvíjející ICT.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

x

MAP II

Naše škola je zapojena do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který realizuje statutární město Brno a který je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Aktivity jsou zaměřeny na kompetence pro demokratickou kulturu.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu zde na stránkách projektu na webu statutárního města Brna»

x

DocelatisecerneZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose je sídlem orchestru Mladí brněnští symfonikové

www.orchestrmbs.cz


ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky


ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose se aktivně účastní projektu ZUŠ OPEN Nadačního fondu Magdaleny Kožené

 

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose má partnera v řešení autorských práv OSA
– ochranný svaz autorský

 

Komentáře nejsou povoleny.