V květnu rozezní jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně tóny varhan

Zveme Vás do krásného barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v centru Brna na jeden z mimořádných koncertů, který se uskuteční v úterý 2. 5. 2023 v 17.30 hodin v rámci oslav 70. výročí založení Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Okouzlí vás zvuková barevnost špičkových koncertních varhan švýcarské firmy Mathis umocněná jedinečností působivého interiéru.

I když se zde koncert žáků varhanního oddělení naší ZUŠ koná každoročně, letošní koncert bude výjimečný. Pozvání ke spoluúčinkování přijali čtyři bývalí absolventi varhanního oddělení z minulých let.. Přestože se profesně vydali různými směry, jsou ve stálém kontaktu s varhanami dodnes. Znovu se tak můžete přesvědčit o významu a přesahu studia v ZUŠ pro ty, které spojuje hlubší zájem o umění a zachovají si osobní vztah k nástroji. Léta strávená studiem v základní umělecké škole vždy byla a jsou zdrojem dovedností, zkušeností, úspěchů, vzpomínek, přátelství, spolupráce, relaxace a kulturního obohacení. V minulosti, současnosti a věřme, že i v budoucnosti.

Autorkou pozvánky na koncert je Mgr. Jana Kubová

Komentáře nejsou povoleny.