Když slova odejdou, přichází hudba

Koncert komorní hry kytarového a akordeonového oddělení
k oslavě 70. výročí založení školy

Kytaru a akordeon známe jako sólové nástroje, které si vystačí samy a často jsou přirovnávány k malému orchestru, své nezastupitelné místo mají ale i v komorní a souborové hře a také jako doprovodné nástroje. Absolventi kytarového a akordeonového oddělení se dokážou ve svém životě uplatnit v nejrůznějších hudebních seskupeních, ti nejtalentovanější se později věnují i profesionální hudební dráze.

Komorní a souborová hra je pro děti velkým obohacením. Učí se vzájemné spolupráci, zodpovědnosti za společné dílo, učí se naslouchat druhým. Zdokonalují svou schopnost souhry a rytmického cítění. Důležité jsou i společně strávené chvíle, zájem o umění i navázání nových přátelství.

Žáci kytarového a akordeonového oddělení jsou vedeni zkušenými a aktivně činnými pedagogy a umělci. Všichni se účastní koncertů pořádaných ZUŠ, ti nejlepší vystupují na různých přehlídkách, soutěžích a při slavnostních příležitostech.

Jako dárek naší škole, která letos oslaví 70. výročí založení, jsme připravili slavnostní koncert v krásném a akusticky bohatém prostředí Kapitulní síně Vojenské nemocnice v Brně. Lahodné a pestrobarevné tóny klasické kytary zazní v nejrůznějších komorních seskupeních i v souborovém pojetí. Jako kontrast a obohacení slavnostního koncertu  si poslechneme nejen skladby nejrůznějšího repertoáru od  klasiky až po moderní a populární skladby, ale i jasné a průrazné tóny mnohohlasého akordeonu.

Naší ZUŠ, která patří mezi přední brněnské školy, přejeme do dalších desetiletí stále tolik elánu, bohaté umělecké činnosti a nadšených žáků a pedagogů, jako dosud.

Autorkou pozvánky na koncert je vedoucí oddělení strunných nástrojů ZUŠ Mgr. Elena Petruková.

Komentáře nejsou povoleny.