Průzkum spokojenosti s distanční výukou
v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

Zákonní zástupci našich žáků byli počátkem května 2021 požádáni o vyplnění dotazníku týkající se distanční výuky v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose. Cílem bylo získat objektivní zpětnou vazbu, jak ve složité době vládních nařízení zvládali rodiče tento pro ZUŠ netradiční způsob výuky a s jakými problémy se museli potýkat. Chtěli jsme zjistit, v čem se máme zlepšit a co máme změnit, nebo naopak s čím jsou rodiče spokojeni a co jim vyhovuje. Vyplnění dotazníku bylo ze strany rodičů naprosto anonymní a dobrovolné. Přesto se do tohoto průzkumu zapojilo 315 zákonných zástupců.

Děkujeme všem za odpovědi, názory, náměty a občas i kritické připomínky. Budeme se jimi zabývat. Na druhou stranu je však třeba říct, že převládaly pochvalné reakce.
Pokud by v příštích obdobích došlo k opakování mimořádné situace a byla nařízena distanční výuka, tak se budeme snažit, aby i tento způsob výuky měl pro žáky smysl a aby vzdělávání touto formou bylo pro ně přínosné!

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ZDE

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka probíhala podle individuální domluvy a možností žáků přes kompatibilní, chráněné a uzavřené prostředí aplikace Google Classroom čili Google Učebny. Tato aplikace funguje na principu online učeben. Učebny byly vytvořeny vyučujícími předmětů.

Můžete se do ní přihlásit přes zde připojený odkaz:

Google Classroom (Učebna)

IKONA ZUŠ CLASSROOM 2020 Zde naleznete jednoduchý manuál k distanční kolektivní výuce.
MANUÁL DISTANČNÍ KOLEKTIVNÍ VÝUKY – jednoduchý návod na přihlášení do Google Učebny

Pokud budete do on-line učebny chtít opakovaně vstoupit, stačí vždy rozkliknout tečky v Gmailu a najít zde ikonu učebna (viz. modré šipky na připojeném výstřižku).
V učebně již komunikujete s vyučujícím hlavního oboru. Při nejasnostech se s ním spojte.

Opakovaný vstup do Google Učebny

 

IKONA HNVýuka na dálku hudební obor
Studijní materiály k výuce NAUKY O HUDBĚ
Všechny materiály jsou v nově vzniklé sekci rozděleny podle ročníků. Tam je naleznete po celý rok. Pedagogové Nauky o hudbě neustále pracují na jejich doplňování. Více »:
NAUKA O HUDBĚ NA DÁLKU

 

Výuka na dálku výtvarný oIKONA VO2bor
GALERIE VÝTVARNÝCH PRACÍ distanční výuky
– ateliér Dagmar Bočkové

PODÍVEJTE SE JAK SE NÁM POVEDL KALENDÁŘ 2021
– ateliér Lenky Jeřábkové

GALERIE VÝTVARNÝCH PRACÍ distanční výuky – ateliér Jany Blažkové

 

 

 

 

 


Komentáře nejsou povoleny.