Blahopřejeme žákům, děkujeme pedagogům
i rodičům za podporu talentu svých dětí!

logaPIANOFORTE PER TUTTI
Třetího ročníku soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti aneb klavír
pro všechny
se ve čtvrtek 28. a v pátek 29. března 2019 v ZUŠ Příbor opět zúčastnili talentovaní klavíristé ze třídy Mgr. Marcely Hoňkové:
Pavel Pech, Alena Jurková, Elena Fujciková.
V konkurenci žáků ze Základních uměleckých škol z celé republiky byli úspěšní. Do třetí kategorie bylo přihlášeno 27 soutěžících – Pavel Pech vybojoval bronzové pásmo a Alena Jurková stříbrné pásmo. Ve čtvrté kategorii, v konkurenci dvanácti soutěžících, získala Elena Fujciková stříbrné pásmo.
Blahopřejeme!

OKRESNÍ A KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ

Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů se uskutečnilo v pondělí 25.3.2019 v Základní umělecké škole Ořechov. V soutěžní kategorii 3 (Tria, kvarteta, kvinteta bez klavíru), ve věkové kategorii II, získalo naše Trio, které hrálo ve složení Zahra Hosein, Matyáš Brychta, Amálie Anna Holešovská druhou cenu.    

Krajské kolo soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou dechových nástrojů
proběhlo v Základní umělecké škole v Boskovicích 19. března. Naši školu reprezentoval soubor zobcových fléten Flauti allegri, který soutěžil ve složení Monika Rybníčková, Kateřina Rybníčková a Natálie Zouharová a získal ve IV. kategorii druhé místo.

Okresní kolo soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou dechových nástrojů
V pátek 22. 2. 2019 proběhlo v Základní umělecké škole F. Jílka v Brně okresní kolo soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou dechových nástrojů. Naši školu reprezentovaly v různých kategoriích dva soubory, které obsadily krásné první a druhé místo. Soubor zobcových fléten Flauti allegri, který soutěžil ve složení Monika Rybníčková, Kateřina Rybníčková a Natálie Zouharová získal ve IV. kategorii první místo s postupem do krajského kola.
V kategorii souborů zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji naše kvarteto Flauti da camera, které soutěžilo ve složení Natálie Zouharová, Monika Rybníčková, Martina Landaufová, Matouš Bártů, obsadilo ve své kategorii druhé místo.
Všem žákům a jejich pedagogům Mgr.art. Evě Chomoucké, Lence Pokorné a Marii Šíchové gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon
Ve stejný den, v pátek 22. 2. 2019 proběhlo v Základní umělecké škole Vítězslavy Kaprálové v Brně okresní kolo soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon. V sólové hře na akordeon naši školu reprezentovali čtyři žáci ze třídy Mgr. Nikolaje Petruka: v nulté kategorii Jaromír Žižka, ve druhé kategorii Petra Střelská, ve třetí kategorii Martin Šlegl a Petra Střelská. Ze soutěže si všichni si shodně odvezli druhá místa.

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissela
22.března se v ZUŠ Karla Malicha v Holicích uskutečnila Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissela.  Soutěže se účastnil kontrabasista Jiří Stehno se svým pedagogem Mgr. Karlem Malanou.

201902191600_0001logo

Karlovarský skřivánek 2019
Dne 19. února 2019 se v Základní umělecké škole Slunná v Brně konalo regionální kolo XXIV. ročníku celostátní soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek 2019. Naši školu reprezentovaly tři talentované zpěvačky ze třídy Jarmily Richterové: Kristýna Holá, Julie Skálová a Nikol Hudcová. Pěvecké umění Nikol Hudcové ohodnotila odborná porota 1. místem a postupem do celostátního kola. Kristýna Holá a Julie Skálová získaly 3. místa. Našim žačkám moc gratulujeme za krásné umístění a reprezentaci školy.

LOGO ART DUO
Mezinárodní akordeonová soutěž ART-DUO Praha 2018

Ve dnech 26.-29. listopadu 2018 se v Praze konal patnáctý ročník mezinárodní akordeonové soutěže pro mladé hudebníky s názvem ART-DUO. Naši školu reprezentovali v sólové hře na akordeon:
Roman Verner a Jaromír Žižka – v nejmladší nulté kategorii,
Martin Šlegl a Petra Střelská – oba ve druhé kategorii.
Všichni ukázali kvalitu výuky našich akordeonistů a v mezinárodní konkurenci nakonec Martin Šlegl, Roman Verner a Jaromír Žižka přivezli krásnou stříbrnou „medaili“ a Petra Střelská bronzovou „medaili“. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy a jejich vyučujícímu Mgr. Nikolaji Petrukovi za výbornou práci.

Art duo Roman Verner

Komentáře nejsou povoleny.