1 HISTORIE ŠKOLY  maláA4 bez mrkose3 žáciROK VE ZNAMENÍ JUBILEA
1953 – 2018

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose se zapojila
i v letošním roce do celonárodního projektu ZUŠ Open 2018

Co je to vlastně ZUŠ Open?
Celý projekt vznikl za podpory Nadačního fondu Magdaleny Kožené a má za úkol podpořit základní umělecké školství a zdůraznit jeho důležitost v našem vzdělávacím systému. Základní umělecké školy představí svůj program v rámci jednoho dne – čtvrtek 24. května 2018 – po celé republice. Bude to pro naše školy den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání, prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace

logo žluté2018Projekt chce prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol a zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol a podpořit jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu a posílit jejich prestiž.

V centru Brna – před Janáčkovým divadlem, v šapitó v rámci festivalu na Moravském náměstí proběhne ve čtvrtek 24. května 2018 v odpoledních hodinách setkání všech brněnských ZUŠ, kde každá škola přispěje svým reprezentativním programem. Naše ZUŠ připravuje v rámci projektu ZUŠ Open slavnostní koncert i výtvarné aktivity, a to právě v centru všeho dění v Barokním sále Místodržitelského paláce na Moravském náměstí. Představí se studenti naší ZUŠ, kteří se úspěšně zúčastnili letošních soutěží. Posluchači se mohou těšit na zajímavá sólová vystoupení i smyčcový soubor, který zastoupí velkou řadu komorních a souborových seskupení naší ZUŠ.

Těšíme se na setkání s Vámi nejen na ZUŠ Open, ale i na dalších koncertech nebo výstavách, které připravujeme.
Vaše ZUŠka.

Komentáře nejsou povoleny.