UMĚLECKÉ SOUTĚŽE
Účast žáka v soutěži je pro nás jedním z mnoha motivačních pedagogických nástrojů, který používáme k tomu opravdu podstatnému – osobnostnímu růstu žáka. Do soutěžního klání v okresních kolech posíláme ty žáky, u kterých jsme přesvědčeni, že účast v soutěži je pro ně osobnostním přínosem. Účast v soutěži je pro žáky skvělou příležitostí, jak si porovnat své dovednosti, získat interpretační zkušenosti a sám sebe motivovat k dalšímu studiu. Pro učitele je to pak místo pro potřebnou sebereflexi i užitečnou inspiraci.

Prague Junior Note 2018
CELOSTÁTNÍ HUDEBNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH INTERPRETŮ
16. června 2018 se žákyně Eliška Housková úspěšně účastnila 26. ročníku soutěže Prague Junior Note. Soutěž se tradičně koná v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce na pražském Malostranském náměstí. V konkurenci 16 účastníků třetí kategorie získala skvělou 3.cenu. Blahopřejeme žákyni i pedagogickému vedení MgA. Evy Houskové.

SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 2017/2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR každoročně vyhlašuje soutěže a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol České republiky. Pro letošní školní rok byla
k porovnávání výsledků vzdělávání vyhlášena pro hudební obor ZUŠ soutěž v sólovém
a komorním zpěvu, ve hře na dechové nástroje, ve hře na lidové nástroje, soutěžní přehlídka smyčcových souborů a orchestrů, soutěžní přehlídka tanečního oboru. Soutěž žaků ZUŠ je koncipována jako čtyřkolová – školní kola, okresní kola, krajská kola a ústřední kolo.

Okresní a krajské kolo soutěže ve hře na cimbál
12. dubna se v ZUŠ Brno, Smetanova 8 konalo okresní kolo soutěže
ve hře na cimbál a naši ZUŠ reprezentovali tři žáci ze třídy Mgr. Jaroslava Kneisla.
Blahopřejeme Matěji Čevelovi k získání prvního místa s postupem do krajského kola,
Monice Rybníčkové k 3. místu a Patriku Maňasovi k Čestnému uznání.

Krajské kolo ve hře na cimbál se uskutečnilo ve středu 25. dubna v koncertním sále ZUŠ Veselí nad Moravou. I v krajském kole byl Matěj Čevela úspěšný a odborná porota jeho výkon zaslouženě ocenila prvním místem.
Vyučujícímu Mgr. Jaroslavu Kneislovi děkujeme za příkladnou přípravu a korepetitorům za dotvoření celkového dojmu soutěžního repertoáru.

SONY DSCSONY DSC

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose byla 4. dubna 2018 organizátorem krajského kola
soutěž
e žáků ZUŠ vyhlašované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
ve hře smyčcových souborů a orchestrů

Naše ZUŠ byla pověřena organizací Krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Krajské kolo se uskutečnilo ve středu 4. dubna 2018 od 10:00 hodin
v sále Dělnického domu, Jamborova 65 v Brně-Židenicích. Soutěžily tři smyčcové soubory
a dva orchestry z pěti ZUŠ Jihomoravského kraje – celkem 70 žáků. Pětičlennou odbornou porotu vedl dirigent BcA. Joel Hána, dalšími členy poroty byli Mgr. Robert Kružík, Mgr. Lenka Macháčková, Lenka Zouharová a Mgr. Jan Bělohlávek. Porotci hodnotili nejen technické zvládnutí, ale i dramaturgii repertoáru, vhodnost a obtížnost skladeb, umělecký projev a stylovost interpretace.

V kategorii smyčcových souborů náš Přípravný smyčcový soubor ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, který pracuje pod pedagogickým vedením pí uč. Dagmar Kuchařové předvedl výtečný výkon. Jeho provedení soutěžních skladeb porota zaslouženě ocenila 1. místem, navíc mu udělila zvláštní cenu za umělecký dojem. Druhé ceny získali shodně Smyčcový soubor ZUŠ Letovice i soubor BAROKÁČ ZUŠ Strážnice.
Do ústředního kola postupují pouze soutěžící z kategorie orchestrů. V kategorii s obsazením klasického smyčcového orchestru porota první cenu s postupem udělila Komornímu orchestru Jana Noska ZUŠ Hodonín, který současně získal zvláštní cenu za interpretaci skladby Petera Warlocka. Prvním místem bez postupu ohodnotila porota Komorní orchestr ZUŠ Mikulov, tomuto orchestru udělila i zvláštní cenu za sólový výkon.

Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje
26. a 27. února 2018 se v ZUŠ Brno, Smetanova 8 konalo okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje. Podívejte se na výsledky!
Naši flétnisté ze třídy Mgr.art. Evy Chomoucké: Karolína Foltová, Jakub Čapek, Kateřina Rybníčková, Monika Rybníčková, Natálie Zouharová získali 1. ceny ve hře na zobcovou flétnu!
První cenu ve hře na příčnou flétnu porota udělila i Markétě Policerové ze třídy Mgr. Petry Řihákové.
Kateřina Rybníčková, Monika Rybníčková a Natálie Zouharová ještě k tomu vybojovaly postupy do krajského kola, které se uskutečnilo 27. března v ZUŠ Alfonse Muchy Ivančice.

K.Rybníčková 1Zouharová 1. cena okresM. Rybníčková 1Foltová1. cena

Výsledková listina okresního kola ve hře na dechové nástroje, 26. a 27. února 2018
Karolína Foltová,  I. kategorie zobcová flétna / 1. cena
Julie Hrdličková,  V. kategorie zobcová flétna / 2. cena
Jakub Čapek,  VI. kategorie zobcová flétna / 1. cena
Kateřina Rybníčková, IX. kategorie zobcová flétna / 1. cena s postupem do krajského kola
Monika Rybníčková, IX. kategorie zobcová flétna / 1. cena s postupem do krajského kola
Natálie Zouharová, IX. kategorie zobcová flétna / 1. cena s postupem do krajského kola
(pedagogické vedení všech výše uvedených žáků Mgr.art. Eva Chomoucká)
Markéta Policerová, IV. kategorie hra na příčnou flétnu / 1. cena
(pedagogické vedení Mgr. Petra Řiháková)
Natálie Petlachová,  IX. kategorie hra na příčnou flétnu / 3. cena
(pedagogické vedení Mgr. Věra Křivá)
Julie Marušková,  IX. kategorie hra na hoboj / 2. cena
Anna Marie Procházková,  V. kategorie hra na klarinet / 3. cena
Adriena Jedličková,  VII. kategorie hra na klarinet / 2. cena
Julie Petříková, VIII. kategorie hra na klarinet / 3. cena
(pedagogické vedení Marie Winklerová)

Výsledková listina okresního kola v sólovém a komorním zpěvu 1. a 2. března 2018
Anna Bendová, sólový zpěv, 0. kategorie / Čestné uznání
(pedagogické vedení Mgr. Tomáš Badura)
Denisa Wossalová, sólový zpěv, I. kategorie / 3. cena
(pedagogické vedení Mgr. et MgA. Magda Honzáková)
Julie Skálová, sólový zpěv, II. kategorie / Čestné uznání
(pedagogické vedení Jarmila Richterová)
Markéta Mužíková, sólový zpěv, III. kategorie / 2. cena
(pedagogické vedení Mgr. et MgA. Magda Honzáková)
Michal Neubauer, sólový zpěv, III. kategorie / Čestné uznání
(pedagogické vedení Mgr. Tomáš Badura)
Milan Balog, sólový zpěv, IV. kategorie / 2.cena
(pedagogické vedení Mgr. Tomáš Badura)
Vendula Vrbová, sólový zpěv, IV. kategorie / 2. cena
(pedagogické vedení Mgr. et MgA. Magda Honzáková)
Barbora Lošťáková, sólový zpěv, V. kategorie / 2. cena
(pedagogické vedení Jarmila Richterová)
Leona Skácelová, sólový zpěv, VI. kategorie / 3. cena
(pedagogické vedení Jarmila Richterová)
Barbora Kunderová, sólový zpěv, IX. kategorie / 3. cena
(pedagogické vedení Mgr. Tomáš Badura)
Viktorie Plšková, sólový zpěv, IX. kategorie / 3. cena
(pedagogické vedení Jarmila Richterová)
Duo – Julie Skálová a Barbora Lošťáková, komorní zpěv / Čestné uznání
(pedagogické vedení Jarmila Richterová)

Krajské kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu
V úterý 27. března se tři naše flénistky – Kateřina Rybníčková, Monika Rybníčková a Natálie Zouharová vypravily do ivančické ZUŠky, aby porovnaly výsledky svého uměleckého vzdělávání
v rámci krajského měřítka. Soutěžily v IX. kategorii a všechny tři shodně získaly 3. cenu. Žákyním
i vyučující Mgr.art. Evě Chomoucké děkuji za pečlivou přípravu a korepetitorovi za dotvoření celkového dojmu soutěžního repertoáru. Poděkování patří i rodičům, kteří ochotně dopravili soutěžící na místo krajského kola.

9. ročník soutěže Újezdská notička
21. dubna 2018 naši ZUŠ v 9. ročníku houslové soutěže Újezdská notička reprezentovaly tři žákyně z housloújezdská notičkavé třídy Dagmar Kuchařové. V konkurenci více než 40 žáků ze Základních uměleckých škol celé republiky byly úspěšné. Podívejte se na výsledky:
5. kategorie / 3. cena – Ida Grundová
6. kategorie / 2. cena – Anna Musilová
7. kategorie / 2. cena – Amélie Doubková

Pianoforte per tutti 2018
2. ročníku soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny se ve čtvrtek
22. března 2018 v ZUŠ Příbor účastnili klavíristé ze třídy Mgr. Marcely Hoňkové: Pavel Pech, Alena Jurková, Elena Fujciková. Přípravou na soutěžní přehlídku prokázali práci navíc
a v konkurenci žáků ZUŠ z celé republiky byli úspěšní. Všichni získali ve svých kategoriích stříbrná pásma i velmi cennou zkušenost. Blahopřejeme a děkujeme všem zúčastněným – soutěžícím, vyučující která žáky na přehlídku připravila i rodičům za podporu talentu svých dětí!

Skácelová richterová skřivánekKarlovarský skřivánek 2018
Blahopřejeme žákyni 5. ročníku I. stupně základního studia
sólového zpěvu ze třídy pí uč. Jarmily Richterové Leoně Skácelové
k 1. místu v regionálním kole soutěže Karlovarský skřivánek v kategorii Základních uměleckých škol a k postupu do celostátního kola.

 

 

Blahopřejeme našim žákům k úspěchu v mezinárodní soutěži mladých hudebníků
XIV. ART DUO International Music Festival in memory of Ludwig van Beethoven
Ve dnech 16.–18. prosince 2017 se ve Vídni uskutečnila
mezinárodní soutěž mladých hudebníků XIV. ART DUO International Music Festival in memory of Ludwig van Beethoven.
Žáci p.uč. Mgr. Nikolaje Petruka ve hře na akordeon vybojovali přední umístění:
Martin Šlegl a Petra Střelská první místa, Kateřina Julínková se umístila na druhém místě
a Ondřej Džingozov na třetím místě.

201712211437_0002201712211437_0003201712211437_0001

Máme velikou radost a všem žákům gratulujeme!

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.