Opatření pro školství v rámci PES, s výhledem návratu žáků do ZUŠ

Vážení rodiče, milí žáci,
v současné době platí pro školství opatření v rámci PES – Protiepidemický systém ČR. Návrat žáků do základních uměleckých škol je stanoven takto:

5. stupeň / nejvyšší stupeň / platný do 24. listopadu 2020

 • ZUŠ – distanční výuka.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve všech prostorách škol a školských zařízení. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené).

4. stupeň /  platný od středy 25. listopadu 2020

 • výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
  V ZUŠ je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční

  individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák);
  u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Prezenční výuka zpěvu – NE.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve
  škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně
  nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných případech.
 • Větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

Výhled možného návratu žáků do ZUŠ na další období:

3. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky do 10 osob ve třídě či skupině.
 • Výuka zpěvu a TV – NE. S výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu / dle tohoto by případně zpěv i tanec v ZUŠ byl možný.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení; ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od žáků/studentů.
 • Větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

2. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – prezenční výuka.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení; ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od žáků/studentů.
 • Větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

1. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – prezenční výuka.
 • Větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve společných vnitřních prostorách škol a školských zařízení.

Prosíme, sledujte webové stránky školy, o podrobnostech, a přechodu do jednotlivých stupňů, včetně organizace výuky budeme včas informovat. Případné další podrobnější informace dostanete ve výuce od Vašich učitelů.

Celá tabulka MŠMT – Opatření pro školství v rámci PES

Komentáře nejsou povoleny.