Přihláška do ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose (dokument Word)

PŘIHLÁŠENÍ DO ZUŠ
Vážení rodiče a zájemci o docházku do základní umělecké školy, rádi podpoříme Váš zájem o docházku, případně docházku Vaší dcery nebo Vašeho syna. Vyplnění přihlášky je však jen první nezbytný administrativní krok. Proces přijetí se neobejde bez Vaší přítomnosti, aby mohla být provedena talentová zkouška a ústně mohly být projednány podmínky přijetí do naší ZUŠ.
Zápisy nových žáků pro školní rok 2018/2019 do hudebního, výtvarného a tanečního oboru proběhnou v pondělí 14. května 2018 a ve středu 16. května 2018 vždy od 16:00 hodin do 17:30 hodin v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48 v Brně-Židenicích i v budově  ZUŠ Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady.

Zápis nových žáků pro školní rok 2018/2019 do literárně dramatického oboru se uskuteční ve středu 6. června 2018 v budově  ZUŠ Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady a ve čtvrtek 7. června 2018 v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48 v Brně-Židenicích vždy od 16:00 hodin do 17:30 hodin.

ODHLÁŠENÍ ZE ZUŠ
Ukončení docházky do ZUŠ podrobně řeší vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání (dostupná k nahlédnutí na těchto stránkách v sekci LEGISLATIVA). 
Podle této vyhlášky žák přestává být žákem školy (mimo jiné) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák. Formulář k ukončení docházky proto, prosím, vyplňte a podepsaný doručte do kanceláře školy zástupkyni ředitelky.
Odhláška ze ZUŠ

SNÍŽENÍ ÚPLATY
Na základě písemné žádosti může být úplata v ZUŠ snížena o 10% zákonnému zástupci dětí rodiny, ze které nejméně tři sourozenci jsou žáky ZUŠ a pokud podle písemných hodnocení průběhu jejich studia učiteli ZUŠ tito žáci reprezentují dobré jméno školy na vystoupeních, koncertech, výstavách a přehlídkách a vykazují ve všech předmětech výborné a perspektivní studijní výsledky.
Žádost o snížení úplaty 

Komentáře nejsou povoleny.