Vážení rodiče,
doufáme, že podpoříte činnost Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy
PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. příspěvkem ve výši 150 Kč na rodinu.  Příspěvek,
prosíme, uhraďte přímo na účet Klubu rodičů v termínu od 13. 11. 2018
do 14. 12. 2018. Číslo účtu je 2900663167/2010. Pro lepší identifikaci platby
do „zprávy pro příjemce“ napište jméno, příjmení žáka a příjmení vyučujícího
pedagoga.
Výbor Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
Vám děkuje za finanční podporu, která je využívána ve prospěch žáků ZUŠ

Členská schůze Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy
PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
, která se uskutečnila v pondělí 12. listopadu 2018
v 18:00 hodin
v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice projednala a schválila mimo jiné níže uvedené dokumenty:

Zprávu o hospodaření
Rozpočet Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
na období od 12.11. 2018 do 12.11. 2019

Děkujeme členům výboru a Vám všem, kteří jste v uplynulém školním roce svou podporou pomáhali žákům Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose při realizaci nadstandardních aktivit, a věříme, že tomu tak bude i v budoucnu.

Stanovy Klubu rodičů

Číslo účtu Klubu rodičů: 2900663167/2010

Historie Klubu rodičů při Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose
Od roku 1954 začalo při židenické hudební škole působit Sdružení rodičů a přátel školy. Výrazně a obětavě školu podporovalo. Na jeho činnost navázalo Sdružení rodičů a přátel školy při LŠU. Když v roce 1990 došlo k zániku formy bývalých SRPŠ, vzniklo občanské sdružení založené podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů – Sdružení rodičů při ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48. V průběhu roku 2015 bylo sdružení zapsáno do rejstříku spolků pod novým názvem – Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
Spolek podporuje spolupráci rodičů, pedagogů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Klub rodičů je neziskovou organizací, která má velmi široký rozsah působnosti směřovaný k podpoře uměleckých aktivit žáků školy. Ve všech oborech přispívá žákům na nadstandardní činnosti a současně pomáhá vedení školy jako zpětná vazba mezi rodiči a ZUŠ. V souladu se svým posláním poskytuje Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose finanční, organizátorskou, propagační a jinou podporu směřující k součinnosti rodiny a školy. Zejména seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami rodičů, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování nadstandardních uměleckých aktivit žáků, vypomáhá škole při zlepšování školního prostředí, popularizuje dobré výsledky práce školy na veřejnosti.

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.