C

Povinně zveřejňované dokumenty školy

Základní umělecké školy organizují pro žáky systematické a dlouhodobé vzdělávání. ZUŠ jsou součástí výchovně-vzdělávací soustavy a jsou zakotveny ve Školském zákoně. Kvalita práce ZUŠ a pedagogů je kontrolována a hodnocena Českou školní inspekcí. Tímto se výrazně odlišujeme od různých kroužků a vzdělávacích kurzů, které mají spíše relaxační charakter.

Pedagogové základních uměleckých škol jsou odborníci, kteří dosáhli vzdělání nejen uměleckého, ale také pedagogického. Velká část našich pedagogů jsou profesionální umělci, kteří se snaží získané zkušenosti předávat svým žákům a připravit je na vstup do uměleckého světa.

Ve všech oborech je výuka vedena podle učebních plánů ZUŠ schválených MŠMT České republiky a podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z MŠMT České republiky schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro Základní umělecké vzdělávání.

Školní řád

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program

Organizační schéma řízení

Informace o zpracovávání osobních údajů

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2016

Komentáře nejsou povoleny.