Povinně zveřejňované dokumenty Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 45, příspěvkové organizace

Základní umělecké školy organizují pro žáky systematické a dlouhodobé vzdělávání. ZUŠ jsou součástí výchovně-vzdělávací soustavy a jsou zakotveny ve Školském zákoně. Kvalita práce ZUŠ a pedagogů je kontrolována a hodnocena Českou školní inspekcí. Tímto se výrazně odlišujeme od různých kroužků a vzdělávacích kurzů, které mají spíše relaxační charakter.
Pedagogové základních uměleckých škol jsou odborníci, kteří dosáhli vzdělání nejen uměleckého, ale také pedagogického. Velká část našich pedagogů jsou profesionální umělci, kteří se snaží získané zkušenosti předávat svým žákům a připravit je na vstup do uměleckého světa.
Ve všech oborech je výuka vedena podle podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro Základní umělecké vzdělávání.

Kontaktní spojení, úřední hodiny, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
a další povinně zveřejňované informace viz.
www.zus-brno.cz/kontakty/

ŠKOLNÍ ŘÁD
Dodatky ke školnímu řádu řešící organizaci provozu ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose vzhledem k postupně se měnící aktuální epidemické situaci:
Dodatek ke Školnímu řádu č. 1 ze dne 10.9.2020
Dodatek ke Školnímu řádu č. 2 ze dne 18.9.2020


Organizační struktura ZUŠ

GDPR – zásady ochrany a zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK zus-brno.cz

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 70/2019 Sb.

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program

Preventivní program Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2019

 

 

Komentáře nejsou povoleny.