Povinně zveřejňované dokumenty Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace

Základní umělecké školy organizují pro žáky systematické a dlouhodobé vzdělávání. ZUŠ jsou součástí výchovně-vzdělávací soustavy a jsou zakotveny ve Školském zákoně. Kvalita práce ZUŠ a pedagogů je kontrolována a hodnocena Českou školní inspekcí. Tímto se výrazně odlišujeme od různých kroužků a vzdělávacích kurzů, které mají spíše relaxační charakter.
Pedagogové základních uměleckých škol jsou odborníci, kteří dosáhli vzdělání nejen uměleckého, ale také pedagogického. Velká část našich pedagogů jsou profesionální umělci, kteří se snaží získané zkušenosti předávat svým žákům a připravit je na vstup do uměleckého světa.
Ve všech oborech je výuka vedena podle podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro Základní umělecké vzdělávání.

Kontaktní spojení, úřední hodiny, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
a další povinně zveřejňované informace viz.
www.zus-brno.cz/kontakty/

ŠKOLNÍ ŘÁD
Dodatky ke školnímu řádu řešící organizaci provozu ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose vzhledem k aktuální, postupně se měnící epidemické situaci:
Dodatek ke Školnímu řádu č. 1 ze dne 10.9.2020
Dodatek ke Školnímu řádu č. 2 ze dne 18.9.2020

Dodatek ke Školnímu řádu č. 3 ze dne 20.10.2020
Dodatek ke Školnímu řádu č. 3 ke dni 7.12.2020

Organizační struktura ZUŠ

GDPR – zásady ochrany a zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK zus-brno.cz

MŠMT – Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání, novela ze dne 23.10.2020

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.