POZVÁNKA na koncert k 100. výročí narození Zbyňka MrkoseZUŠ slaví 100. výročí narození PhDr. Zbyňka Mrkose

Prohlédněte si naši vzpomínkovou brožuru k výročí narození PhDr. Zbyňka Mrkose:
MOZAIKA VZPOMÍNEK NA ŽIDENICKÉHO RODÁKA

Prologem k oslavám 100. výročí narození židenického rodáka PhDr. Zbyňka Mrkose (*1919 – 2019)
bude vydání vzpomínkové brožury.
Pamětníků ubývá
a významná brněnská hudební osobnost 20. století určitě stojí za připomenutí. Naše mozaika vzpomínek je i výstižným zdůrazněním regionálních kulturních tradic městské části Brno-Židenice. Židenická ZUŠ je hrdá na svůj název a my si přejeme, aby osobnost Zbyňka Mrkose v rámci brněnské hudební kultury nebyla zapomenuta a nadále se těšila zájmu i úctě veřejnosti.

Naše škola nese čestný název Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose od roku 1997. Od této doby si osobnost Zbyňka Mrkose – skladatele, dirigenta, sbormistra, organizátora kulturního dění, profesora brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění – pravidelně připomínáme a předáváme její odkaz žákům, učitelům, rodičům, ale i široké veřejnosti.

V roce 2003 jsme pořádali vzpomínkový večer k desátému výročí úmrtí Zbyňka Mrkose. Výjimečným a milým hostem tehdy byla manželka umělce paní Božena Mrkosová. Osobně odhalila pamětní desku, která v přízemí naší ZUŠ trvale připomíná inspirativní odkaz Zbyňka Mrkose. Mimochodem tato pamětní deska je uvedena i na seznamu pamětních desek města Brna.

O další doprovodný program k letošní „narozeninové oslavě“ se postarají žáci
a pedagogové výtvarného oboru.
K atraktivitě jejich výstavy, která bude instalována v komunikačních prostorách naší hlavní budovy, přispěje i tradiční lidová technika zapsaná na seznam kulturního dědictví UNESCO – modrotisk.

Jak jinak oslavit 100. výročí narození skladatele, sbormistra a dirigenta
než hudbou a zpěvem!

Slavnostní koncert k 100. výročí narození PhDr. Zbyňka Mrkose se uskuteční v úterý
26. listopadu 2019 v Koncertním sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48
v Brně. V pečlivě připraveném programu narozeninového koncertu zazní převážně skladby moravských skladatelů Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Vítězslavy Kaprálové, Evžena Zámečníka, Jiřího Matyse, Vlastimila Pešky, Viléma Blažka, Jarmily Mazourové nebo Zdeňka Pololáníka v provedení talentovaných žáků naší školy. Vyvrcholením koncertu budou skladby Zbyňka Mrkose v podání Vachova sboru moravských učitelek, jehož byl PhDr. Zbyněk Mrkos dlouhá léta sbormistrem. Koncertem chceme také ukázat, jak krásné a důležité hodnoty našim dětem a mladé generaci předáváme. Základní umělecké školství má v současném moderním způsobu vzdělávání svou pevnou a nezastupitelnou pozici. Nabízí velký prostor pro rozvoj a uplatnění kreativity, umožňuje dětem seznámit se s nejrůznějšími uměleckými obory a rozvíjet jejich talent.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.