Vážení rodiče,
doufáme, že podpoříte činnost Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy
PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. příspěvkem ve výši 150 Kč na rodinu.  Příspěvek,
prosíme, uhraďte přímo na účet Klubu rodičů v termínu od 13. 11. 2018
do 14. 12. 2018. Číslo účtu je 2900663167/2010. Pro lepší identifikaci platby
do „zprávy pro příjemce“ napište jméno, příjmení žáka a příjmení vyučujícího
pedagoga.
Výbor Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
Vám děkuje za finanční podporu, která je využívána ve prospěch žáků ZUŠ

Děkujeme členům výboru a Vám všem, kteří jste v uplynulém školním roce svou podporou pomáhali žákům Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose při realizaci nadstandardních aktivit, a věříme, že tomu tak bude i v budoucnu.
Více»

Komentáře nejsou povoleny.