Informace o uzavření ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose na dva týdny

Vážení rodiče, milí žáci,
to, čeho jsme se obávali, bohužel přišlo. V příloze je mimo jiné připojeno Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice. Toto opatření nám v Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose nařizuje, abychom na čtrnáct dní – od pondělí 5. října do 18. října 2020 – uzavřeli školu pro naše žáky a vyučovali po tyto dva týdny distančně.

Podrobnosti – zejména způsob komunikační platformy pro výuku a časy distančních hodin řešte přímo se svými vyučujícími, kteří se s Vámi spojí.

Skutečnost, že naše škola přechází na distanční výuku je dána zejména:
1. Nařízením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 ze dne 1. října 2020.

2. Manuálem vytvořeným MŠMT, kde je výslovně uvedeno: „V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.“
Zdroj: https://www.msmt.cz/file/53629/ (str. 4)

3. Sdělením ministra školství na tiskové konferenci konané dne 30. 9. 2020, které říká, že střední školy, konzervatoře a ZUŠ, které jsou v okresech zabarvených Ministerstvem zdravotnictví na semaforu do oranžové nebo červené barvy, přechází na 14 dní na distanční výuku.
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3195861-v-cesku-zacne-opet-platit-nouzovy-stav-vlada-schvalila-navrh-vstoupi-v-platnost-v

4. Sdělením Ministerstva zdravotnictví, které popisuje výše zmíněné. Konkrétně citujeme: „Na území krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené, bude od 5. října 2020 do 18. října omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Omezení provozu se týká také základních uměleckých a jazykových škol a středisek volného času.“
Zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-od-5-rijna-omezuje-hromadne-akce-omezeni-cekaji-i-stredni-vyssi-a-vysoke-skoly/

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, prosím, vyjádřit pevnou naději, že uzavření naší školy nás nerozdělí. Je to jen na dva týdny.

V Brně, dne 1. 10. 2020
Mgr. Lenka Jeřábková, ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny.