Informace k provozu ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
od pondělí 7. prosince 2020 

Vážení rodiče, milí žáci, 
od pondělí 7. 12. 2020 začne v Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose probíhat prezenční výuka i v ostatních oborech tj. souborová hra, hudební nauka, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor. Počet žáků ve skupině je MŠMT stanoven maximálně po 10 žácích, proto bude muset dojít v některých skupinách k úpravám rozvrhu (zkrácení výuky, přesun začátku výuky, rotace skupin atd.). O změnách vás budou informovat vyučující daného předmětu.

MŠMT – provoz základních uměleckých škol od pondělí 7. prosince 2020

DŮLEŽITÉ: Na provoz školy se nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (výňatek zde):
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ V ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

O koncerty ani výstavy žáků ZUŠ nepřijdete!
» Letos pro Vás poprvé Adventní koncert sdílíme na dálku a žáci výtvarného ateliéru ilustrovali kalendář ZUŠ pro rok 2021 …

Komentáře nejsou povoleny.