0003LOGO JO MENŠÍ 2019 (2)
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE
ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


Vážení rodiče,

MŠMT vydalo dne 27. 4. 2020 k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Tato Vyhláška se při hodnocení žáků za druhé pololetí použije přednostně, tzn. v hudebním oboru jsou zrušeny ročníkové zkoušky a pravidla ve školním řádu, která jsou v rozporu s Vyhláškou, se nepoužijí. Na základě této Vyhlášky bude ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet:

a)  z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci docházeli do školy
(období od začátku druhého pololetí do 10. 3. 2020),

b)
 podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při distančním vzdělávání,

c)  podpůrně z hodnocení výsledků žáka na vysvědčení za první pololetí školního roku
2019/2020,

d)  podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných koncem druhého pololetí po návratu žáka
do školy.

Předávání vysvědčení se uskuteční v poslední vyučovací hodině žáka na konci školního roku 2019/2020.

 

Mgr. Lenka Jeřábková, ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny.