000 LOGO malé barevné JO JO ANO ANO stextem2Soutěže žáků ZUŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje každoročně soutěže žáků základních uměleckých škol. Ve školním roce 2019/2020 byla vyhlášena soutěž hudebního oboru, soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru ve slovesném projevu a soutěžní přehlídka výtvarného oboru. Soutěžní disciplíny hudebního oboru v tomto roce byly: hra na klavír, hra na kytaru a hra na smyčcové nástroje.

Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru  
V pondělí 27. ledna 2020 se od 16:00 hodin v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice uskutečnilo školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru, kterého se účastnilo čtrnáct žáků. Do okresního kola postoupilo pět žáků: v 0.b  kategorii Štěpán Slavíček – žák ze třídy pí uč. Mgr. Ireny Běhalové. V 0.c kategorii Albert Macek a ve II. kategorii Viktorie Vrbová – žáci ze třídy pí uč. Miloslavy Vincourové. Filip Maňas a Jakub Sikora ve IV. kategorii – žáci ze třídy pí uč. Lenky Pokorné.

Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír               
Za účasti třinácti žáků se v úterý 4. února 2020 od 14 hodin v Koncertním sále uskutečnilo školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír a 25. února 2020 v 18 hodin se odehrál Koncert vítězů školního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír.  Do okresního kola bylo vybráno osm soutěžících: v I. kategorii Tereza Audová, ve III. kategorii Alena Jurková a ve IV. kategorii Elena Fujciková – žákyně ze třídy pí uč. Mgr. Marcely Hamrové Hoňkové.Ve II. kategorii Zita Grundová a v IX. kategorii Katarína Daniela Zoss – žákyně pí uč. Mgr. Jany Kubové. V VI. kategorii Klára Vlčková – žákyně pí uč. MgA. Evy Houskové. V IX. kategorii Filip Čtvrtečka – žák p. uč. Mgr. Karla Malany a Jakub Wossala – žák pí uč. Dagmar Menšíkové.

Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
5. února od 18 hodin se v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice uskutečnil Koncert smyčcového oddělení, který byl současně školním kolem soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Do okresního kola soutěže, jehož organizátorem byla ve středu 4. března 2020 naše ZUŠ, postoupili ve hře na housle ve IV. kategorii Zahra Hossein – žákyně MgA. Zuzany Křivé, v V. kategorii Anna Musilová a v VI. kategorii Marcela Danihelová – obě žákyně ze třídy pí uč. Dagmar Kuchařové. Ve hře na violoncello ve lV. kategorii Matyáš Brychta – žák ze třídy pí uč. Lenky Pokorné.

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír     
Ve dnech 2. a 3. března 2020  se v ZUŠ Jaroslava Kvapila uskutečnilo za účasti 88 soutěžících okresní kolo soutěže v sólové hře na klavír. Všichni naši soutěžící žáci byli porotou oceněni třetí cenou: v I. kategorii Tereza Audová, ve lII. kategorii Alena Jurková a ve IV. kategorii Elena Fujciková – žákyně ze třídy Mgr. Marcely Hamrové Hoňkové, v IX. kategorii Katarína Daniela Zoss – žákyně ze třídy Mgr. Jany Kubové. V VI. kategorii Klára Vlčková – žákyně ze třídy MgA. Evy Houskové, v IX. kategorii Jakub Wossala – žák ze třídy Dagmar Menšíkové a Filip Čtvrtečka – žák ze třídy Mgr. Karla Malany. Čestné uznání I. stupně získala v sólové hře na klavír ve II. kategorii Zita Grundová – žákyně ze třídy Mgr. Jany Kubové.

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru                                                              V pondělí 2. a v úterý 3. března 2020 se v ZUŠ Universum uskutečnilo okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru. Druhou cenu vybojoval pěkným výkonem v 0.b kategorii Štěpán Slavíček – žák ze třídy Mgr. Ireny Běhalové. Čestné uznání I. stupně získal ve IV. kategorii Filip Maňas – žák ze třídy Lenky Pokorné a čestné uznání II. stupně Albert Macek z 0.c kategorii – žák ze třídy Miloslavy Vincourové.

SONY DSCOkresní kolo soutěže žáků ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose byla pověřena organizací Okresního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Soutěž proběhla ve středu 4. března 2020 od 7 hodin do 20 hodin. V budově ZUŠ, Došlíkova, Brno-Židenice se uskutečnilo okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na housle a violu a v budově ZUŠ Čejkovická, Brno-Vinohrady proběhlo souběžně okresní kolo soutěže ve hře na violoncello a kontrabas. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 88 soutěžících ze třinácti ZUŠ města Brna. Obě poroty konstatovaly, že soutěž opět potvrdila vzestupný vývojový trend. Jak v oblasti hry na nástroj, tak v oblasti koncepce hudebního vkusu. Příznivě bylo hodnoceno také rozšiřování soutěžního repertoáru.
Ve hře na housle a violu pracovala odborná porota ve složení: předseda poroty prof. Peter Michalica, ArtD. z VŠMU v Bratislavě. Členy poroty byli MgA. Richard Kružík z Konzervatoře Brno a Mgr. Jan Řezníček, pedagog Konzervatoře Brno a JAMU, člen Janáčkova kvarteta Brno. Z důvodů onemocnění se v soutěžních kategoriích hra na housle a hra na violu se nakonec představilo v koncertním sále celkem 52 žáků ve dvanácti věkových kategoriích. Žákyně z houslové třídy Dagmar Kuchařové Marcela Danihelová vybojovaly třetí místo ve hře na housle obsadila ve VI. kategorii Marcela Danihelová v V. kategorii Anna Musilová.
Druhá soutěžní porota souběžně hodnotila v soutěžních kategoriích hra na violoncello a hra na kontrabas v Komorním sále ZUŠ Čejkovická 4237/8 29 účastníků ve dvanácti věkových kategoriích. Porota pracovala ve složení: předseda poroty Mgr. Václav Horák, pedagog Konzervatoře Brno. Členové poroty: Mgr. Martin Šranko také z Konzervatoře Brno a člen Filharmonie Brno a Pavel Šabacký, člen Filharmonie Brno. Úspěchu dosáhl ve IV. kategorii Matyáš Brychta – žák ze třídy Lenky Pokorné, který získal ve hře na violoncello druhou cenu.

Karlovarský skřivánek 2020
Dne 12. února 2020 se v Základní umělecké škole Slunná v Brně konalo regionální kolo XXV. ročníku celostátní soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek 2020. Naší školu reprezentovaly tři žákyně ze třídy Jarmily Zdeňky Richterové: Nikol Hudcová, Julie Skálová a Kristýna Holá. Pěvecké umění Nikol Hudcové ohodnotila odborná porota 1.místem, Julie Skálová získala 3. místo a Kristýna Holá čestné uznání.

cropped-baner_logo2
Mezinárodní akordeonové dny v Praze

Soutěžní hudební festival „Mezinárodní akordeonové dny v Praze“
proběhl od 31. října do 3. listopadu 2019 v několika sálech hlavního města. Festivalu i soutěže se účastnilo více než 250 hráčů z dvaceti zemí. Spolupořadateli akce byla Pražská konzervatoř a Společnost českých akordeonistů.

V pátek 1. 11. 2019 se soutěže juniorů úspěšně účastnili také žáci
p.uč. Mgr. Nikolaje Petruka: Martin Šlegl a Petra Střelská. Odborná porota, která pracovala pod přísným vedením předsedy Ladislava Horáka, jejich přesvědčivé výkony ocenila stříbrnými pásmy.

Našim talentovaným žákům blahopřejeme a děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy.

Komentáře nejsou povoleny.