Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky mění způsob výuky v ZUŠ.

Je umožněna individuální výuka (tj. jeden učitel + jeden žák).

Skupinová a kolektivní výuka bude i nadále probíhat distančně.

Třídní učitelé Vás budou kontaktovat, aby s Vámi dojednali detaily organizace výuky Vašich dětí. Máte-li další otázky, obracejte se prosím na své učitele nebo vedení školy.

Podrobnější informace k organizaci provozu ZUŠ od pondělí 12.10. 2020

● Do budovy školy má povolen vstup zdravý žák bez příznaků virového onemocnění.
● Při vstupu do školy každý použije dezinfekční přípravek.
● Rodičům je do školy vstup omezen. Na pracovišti Čejkovická platí zákaz vstupu rodičů do prostor školy.
● Žáci se v učebně vystřídají v průběhu přestávky a nesmějí být spolu uvnitř učebny.
● Výuka probíhá v roušce, kromě výuky dechových nástrojů.
● Nadále platí, že je ve školách zakázáno zpívat. Pro ZUŠ tedy platí zákaz zpěvu v hodině sólového zpěvu (výuka probíhá, ale nesmí se zpívat). Učitelé zpěvu, kteří považují za efektivnější výuku zpěvu distanční formou, se mohou s rodiči domluvit, že budou učit nadále distančně.
● Učitelé, kteří mají v úvazku dvojici žáků v hodině, vyučují distančně, nebo po dohodě s rodiči, rozdělí žáky na výuku po 20 minutách na jednoho žáka (opět platí, že žáci se v učebně vystřídají v průběhu přestávky a nesmějí být spolu uvnitř učebny).
● Pokud rodiče vysloví obavu z prezenční individuální výuky v budově školy, mohou si sjednat s učiteli online distanční výuku.

Kéž by nám to tak vydrželo.

S přáním všeho dobrého
Mgr. Lenka Jeřábková
ředitelka školy

Informace o změně v organizaci školního roku

 

Komentáře nejsou povoleny.